Bekijk 36 diensten

 • Combinatie Jeugdzorg

  Gezinshuizen

    Met verwijzing
  Gezinshuizen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, die om uiteenlopende redenen niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Er spelen problemen op...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Auti-View

  Ondersteuning in veilig wonen voor volwassenen met autisme

    Met verwijzing
  De begeleiding van Auti-View vindt plaats in de eigen woonsituatie van de cliënt met als doel ervoor te zorgen dat de client veilig kan wonen en deze veilige situatie...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • HSPO zorgpunt

  Verpleging,Verzorging ,begeleiding en huishoudelijke diensten

    Met verwijzing
  HSPO zorgpunt kan alle vormen van verpleging,verzorging en begeleiding aanbieden. Daarnaast verzorgen we ook nachtzorg. We bieden onze diensten aan voor alle doelgroepen. Onze...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Metabletica BV

  Jeugdhulp ambulant regulier zwaar

    Met verwijzing
  Hulp wordt geboden voor kinderen met geestelijke problematiek, ontwikkelinsgachterstand, en of gedragsproblemen. Ouder(s) vinden dat ze te weinig ervaring dan wel kennis hebben om...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Metabletica BV

  Diagnostiek

    Met verwijzing
  Het kan zijn dat er vermoedens zijn dat er iets aan de hand is binne het gezin om met kind. Om de aard en ernst goed te kunnen bepalen is er een goede analyse nodig van het kind en...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (NEOS)

  Beschermd wonen (midden)

    Met verwijzing
  Beschermd wonen midden is bedoeld voor mensen die zijn aangewezen op 24-uurs ondersteuning in een beschutte woonvorm. De begeleiding is erop gericht dat mensen dagdagelijkse zaken...
  Aangeboden in
  Gestel en Centrum
 • Combinatie Jeugdzorg

  Dagbehandeling MKD (Multidisciplinair kinderdagbehandeling)

    Met verwijzing
  Het multidisciplinair kinderdagbehandeling (MKD) is een vorm van dagbehandeling voor kinderen van 2 tot 7 jaar in combinatie met intensieve begeleiding aan het...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Combinatie Jeugdzorg

  Pleegzorg - netwerk en bestand

    Met verwijzing
  Combinatie Jeugdzorg plaatst kinderen die door ouder en/of kind factoren tijdelijk of voor langere tijd niet bij de eigen ouders kunnen wonen bij voorkeur in een pleeggezin. Het...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Combinatie Jeugdzorg

  Dagbehandeling Boddaert

    Met verwijzing
  Dagbehandeling Boddaert is een vorm van naschoolse dagbehandeling voor kinderen van 6 tot 14 jaar en hun gezin, bij wie ernstige problemen zijn ontstaan in de ontwikkeling en/of...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Combinatie Jeugdzorg

  Intensieve dagbehandeling

    Met verwijzing
  Intensieve dagbehandeling is een deeltijdbehandeling voor schoolgaande en niet schoolgaande jongeren tussen 12 en 18 jaar, die als gevolg van opgroei- en opvoedingsproblemen...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Autismebegeleiding Asspekt

  Begeleiding Zelfstandig Leven (gespecialiseerd in mensen met autisme, maar ook andere doelgroepen)

    Met verwijzing
  Begeleiding Zelfstandig Leven (gespecialiseerd in mensen met autisme, maar ook andere doelgroepen). Dat betekent dat er ondersteuning geboden wordt op alle domeinen waar de...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Auti-View

  Begeleiden van (jong-) volwassenen met autisme in voorbereiding tot zelfstandig leven

    Met verwijzing
  Auti-View levert een positieve bijdrage leveren bij de voorbereiding op het zelfstandig wonen. Een groot aantal jongeren en volwassenen ervaart regelmatig problemen ‘in de...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • HSPO zorgpunt

  Verpleging, begeleiding, verzorging en huishouden

    Met verwijzing
  HSPO zorgpunt kan alle vormen van verpleging,verzorging en begeleiding aanbieden. Daarnaast verzorgen we ook nachtzorg. We bieden onze diensten aan voor alle doelgroepen. Onze...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • KluppluZ BV

  Individuele begeleiding

    Met verwijzing
  KluppluZ biedt individuele begeleiding aan op school en in de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit kan in de vorm van een kinderopvang-zorgarrangement, een...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Metabletica BV

  Specialistische geestelijke hulpverlening B

    Met verwijzing
  Meedere klachten als gevolg van geestelijke problematiek of stoornis en of ontwikkelingsachterstand  en of gedragsproblemen worden behandeld. Problematiek in combinatie met...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...