Bekijk 36 diensten

 • Ergon Participatiebedrijf

  Arbeidsmarkt basis competenties

   Zonder verwijzing 
  Doelgroep • Inwoner met arbeidspotentieel die meerdere persoonlijke belemmeringen ervaart en daardoor een langere periode (26 weken) nodig heeft om aan het werk te komen;...
 • VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Maatschappelijke begeleiding

   Zonder verwijzing 
  Vluchtelingen worden na hun verblijf in de centrale opvang, door maatschappelijk begeleiders bijgestaan bij de integratie in hun nieuwe gemeente. Het doel van de begeleiding is dat...
 • Lumens

  Dynamo Jeugdwerk: activiteiten en jongerencentra (6 tot 27 jaar)

   Zonder verwijzing 
  Dynamo Jeugdwerk maakt zich sterk voor jóu! Het ontwikkelen van je talenten staat daarbij voorop, waarbij we samen vanuit kansen én vanuit jouw eigen passie bouwen...
 • Stichting Ik Wil

  Inloopspreekuur

   Zonder verwijzing 
  Iedere dinsdag- en donderdagochtend hebben we van 10:00 tot 12:00 uur onze open inloop. Tijdens deze inloop kunt u bij ons terecht met u vragen of ideeën. Wij kunnen met u...
 • GewoonUNIEK

  Naschoolse Begeleiding

   Met verwijzing 
  Op schooldagen hebben we Naschoolse begeleiding van 14.30 -18.30uur.. (Uitzondering: op woensdag van 12.30-16.00 of van 14.15-18.30) Tijden in overleg. Optioneel is mee helpen met...
 • Ergon Participatiebedrijf

  Werk-leer trajecten (WLB)

   Zonder verwijzing 
  Bij het Werk-leer traject (WBL) krijgen inwoners gedurende drie maanden, twee dagdelen per week ondersteuning bij het vinden van een baan. Daarnaast gaan zij twee dagen per week...
 • Aan de Slag040

  Ondersteuning naar werk

   Zonder verwijzing 
 • VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Educatie klassikaal/individueel

   Zonder verwijzing 
  Educatie Omschrijving De cursussen Nederlandse taal  bij Educatie zijn voor vluchtelingen in Eindhoven, die na het behalen van het inburgeringsdiploma (niveau A2) hun...
 • Jongerencentrum Pitstop

  Jongereninloop

   Zonder verwijzing 
  Het ScholierenChillCafé is een ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 10 en 23 uit Eindhoven. In de praktijk komen de jongeren rechtstreeks vanuit school uit de wijken...
 • Springplank040

  (leer-) werkarrangement exclusief wonen

   Met verwijzing 
  Speciaal voor mensen die zelf al (tijdelijke) huisvesting hebben gevonden of voor wie huisuitzetting op korte termijn dreigt (dreigend dakloos of thuisloos) en een eigen inkomen...
 • Lumens

  House of Inner Strenght (HIS)

   Zonder verwijzing 
  House of Inner Strength (HIS) is een veilige plek waar mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting vanuit het hele land terecht kunnen en geholpen kunnen worden. Het HIS staat...
 • Jongerencentrum Pitstop

  Outreachend Werk

   Zonder verwijzing 
  We zoeken jongeren op, daar waar ze zijn, op straat, in de wijk, op school en online. We hebben contact met ouders, buurtbewoners en samenwerkingspartners. Het jongerenwerk heeft...
 • Springplank040

  (leer-) woonarrangement inclusief werken

   Met verwijzing 
  Voor mensen die op straat zijn komen te staan (dakloos); tijdelijke huisvesting nodig hebben of begeleiding om zelfstandig te kunnen blijven wonen èn bereid zijn te werken....
 • Jongerencentrum Pitstop

  Jongerencoaching

   Zonder verwijzing 
  We bouwen een vertrouwensrelatie op met jongeren en daarbinnen helpen we hen met grote en kleine vragen. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Zo kun je bij ons...
 • Jongerencentrum Pitstop

  Explorezone

   Zonder verwijzing 
  Bij het ExploreZone willen we jongeren ongeacht hun achtergrond praktische hulp aanbieden om te groeien naar volwassenheid. We helpen hen bijvoorbeeld bij het vinden van een...