Bekijk 85 diensten

 • Lumens

  Dynamo Jeugdwerk: activiteiten en jongerencentra (6 tot 27 jaar)

  Zonder verwijzing
  Dynamo Jeugdwerk maakt zich sterk voor jóu! Het ontwikkelen van je talenten staat daarbij voorop, waarbij we samen vanuit kansen én vanuit jouw eigen passie bouwen...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Rode Kruis Eindhoven

  EHBO speerpunten

  Zonder verwijzing
  Zelfredzaam zijn: “Handelingen die mensen verrichten - ter voorbereiding op, tijdens en na acute noodsituaties - om zichzelf en anderen te helpen en de gevolgen te...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Stichting #Awesome kledingruilatelier

  Dagbesteding midden

  Zonder verwijzing
  Binnen Stichting kledingruilatelier #Awesome is het ook mogelijk om dagbesteding af te nemen. De dagbesteding binnen #Awesome heeft een zelfstandig karakter, een deelnemer moet...
  Aangeboden in
  Centrum
 • Stichting Ik Wil

  Creatieve activiteiten (ontmoeten en leren)

  Zonder verwijzing
  Bent u creatief en wilt u dat verder ontwikkelen dan bieden wij een sociale omgeving waar u diverse creatieve activiteiten kunt ondernemen zoals: schilderen, naaien, haken en...
  Aangeboden in
  Tongelre
 • VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Arbeidsparticipatie:

  Zonder verwijzing
  Nieuwkomers met een verblijfsvergunning kunnen met hulp van Vluchtelingenwerk Eindhoven hun vaardigheden en kennis vergroten om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren....
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Stichting SupportPunt Eindhoven

  Bestuurlijk advies

  Zonder verwijzing
  SupportPunt ondersteunt nieuwe en bestaande non-profit initiatieven in Eindhoven met advies over bestuur en organisatie. Het economische klimaat is lastig en veel non-profit...
 • VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Integratie en Participatie

  Zonder verwijzing
  Vluchtelingen worden na hun verblijf in de centrale opvang, door maatschappelijk begeleiders bijgestaan bij de integratie in hun nieuwe gemeente. Het doel van de begeleiding is dat...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Sociaal juridische dienstverlening

  Zonder verwijzing
  Onderdeel van de onafhankelijke cliëntondersteuning geboden door MEE Zuidoost Brabant is sociaal juridische dienstverlening. De sociaal juridisch dienstverlener van MEE heeft...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Lumens

  Vrijwilligerspunt

  Zonder verwijzing
  Vrijwilligerspunt is het expertisecentrum voor vrijwilligerswerk. Zowel inwoners als vrijwilligersorganisaties kunnen er terecht voor informatie en advies, bemiddeling,...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Inburgering:

  Zonder verwijzing
  Vluchtelingenwerk Zuid Nederland heeft een Inburgeringsvestiging in Eindhoven. Wij verzorgen inburgeringslessen, waarvan de vakken NT2, KNM en ONA onderdeel van zijn.
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Rode Kruis Eindhoven

  Vrijwilligerswerk

  Zonder verwijzing
  Op onze site vindt u verschillende vacatures om op vrijwillige basis te helpen bij het uitdragen van onze grondbeginselen en uitvoeren van het totale Rode Kruis programma....
  Aangeboden in
  Centrum
 • Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

  Dagopvang voor dak- en thuislozen Dienstencentrum Eindhoven

  Zonder verwijzing
  Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht bij het dienstencentrum. Er is warmte en gezelligheid en contact tussen bezoekers en hulpverleners. Door de laagdrempeligheid van de...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid
 • Buurtonderneming Woensel West

  Woordenschat voor kinderen van 4 tot 9 jaar

  Zonder verwijzing
  Woordenschat is een taalprogramma voor kinderen in de leeftijd 4 tot 9 jaar uit Woensel-west. Onder begeleiding van vrijwilligers, in groepjes van maximaal 3 kinderen, werken...
  Aangeboden in
  Tongelre
 • Stichting SupportPunt Eindhoven

  Communicatie

  Zonder verwijzing
  Elke stichting en vereniging heeft unieke doelstellingen. Om die te bereiken is communicatie een belangrijke succesfactor. Of het er nu om gaat vrijwilligers te zoeken, leden te...
 • Rode Kruis Eindhoven

  EHBO en Evenementen

  Zonder verwijzing
  Rode Kruis Eindhoven e.o. is actief op velerlei gebied. Een van de dingen die het Rode Kruis doet is mensen opleiden tot EHBO’ers. U leert praktische vaardigheden, er wordt...
  Aangeboden in
  Centrum