Zelfstandig leven 1 (middel) - 10A38
GGzE
  Met verwijzing 
Productcode:
10A38
Prijs:
€ 342,78 / stuks

Zelfstandig leven 1 (middel) - 10A38

Ambulante begeleiding houdt in dat je woonbegeleiding krijgt in je thuissituatie. Als je het overzicht even kwijt bent en niet meer weet hoe je het thuis georganiseerd krijgt, biedt GGzE De Boei gespecialiseerde begeleiding. Bijvoorbeeld bij complexe problematiek of (ernstige) psychiatrische en psychosociale problemen. We werken op maat: we kijken wat je allemaal zelf kan en bieden ondersteuning bij zaken die even wat minder lopen. Denk hierbij aan ondersteuning in huiselijke relaties, financiën, lichamelijke gezondheid, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, financiën en maatschappelijke participatie. Maar ook is het mogelijk met ons in gesprek te gaan over zaken waar je tegenaan loopt in je sociale functioneren. Daarbij houden we kritisch in de gaten wanneer en of je voldoende zou hebben aan ondersteuning vanuit de gemeente en hoe jij op een zo goed mogelijke manier deel kan nemen in de maatschappij.

Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)

Doelgroep

Volwassenen die door de aard van hun beperking af en toe niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en sturing nodig hebben om taken (opnieuw) aan te leren. Voor deze mensen is het, op het moment dat het product wordt toegekend, mogelijk om nieuwe taken en vaardigheden aan te leren. De benodigde ondersteuning kan niet geboden worden door de 1e lijn.

Problematiek

De inwoner heeft beperkingen, soms op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek. Waarschijnlijk is er ondersteuning op meerdere levensdomeinen nodig. De inwoner is overwegend leerbaar. Er is sprake van een beperkte mogelijkheid tot het voeren van regie in het dagelijks leven. Aansturing is noodzakelijk. De ondersteuning is planbaar, dat willen zeggen dat met de inwoner afspraken gemaakt kunnen worden over de momenten van ondersteuning en deze niet 24/7 beschikbaar hoeft te zijn.

Er is een grote kans op overbelasting van mantelzorger en/of sociaal netwerk. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk ontbreekt. Het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk is geen belemmerende factor. Motivatie is in voldoende mate aanwezig bij de cliënt, waardoor het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk geen belemmerende factor is om stappen te zetten.

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven middel wordt ingezet in de lerende fase.

De inwoner krijgt, hulp, toezicht en sturing bij het aanleren van taken.

De hulpverlener kan gedeeltelijk taken van de inwoner overnemen; het betreft ondersteuning met 'handen op de rug'. De begeleiding is gericht op het stimuleren van probleemoplossend vermogen en het aanleren van taken waardoor het zelfstandig functioneren wordt verbeterd.

De begeleiding is niet primair gericht op het voorzien van een zinvolle dagbesteding, maar kan hier wel aan bijdragen. De begeleiding is niet gericht op het activeren richting werk of het vinden van een betaalde baan.

Begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
Vestigingen
  •   Strijpsestraat 144, 5616GT Eindhoven
  •   Michelangelolaan 2, 5623EJ Eindhoven
  •   Tramstraat 14, 5611CP Eindhoven
  •   Camphuysenstraat 5, 5615KS Eindhoven
  •   Cyclamenstraat 1, 5644KH Eindhoven
  •   Tongelresestraat 483, 5641AW Eindhoven
  •   Gerretsonplein 35, 5624JP Eindhoven
  •   Kruisstraat 53, 5612CD Eindhoven
  •   Dr Poletlaan 40, 5626ND Eindhoven
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Huishouden, Huiselijke relaties en sociale contacten en Zingeving
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Dementie, Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch, Psychose, Verstandelijke beperking en Zintuiglijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven (Strijpsestraat)
Strijpsestraat 144
5616GT Eindhoven
 Beschrijving
0402610200
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Michelangelolaan)
Michelangelolaan 2
5623EJ Eindhoven
 Beschrijving
(040) 255 36 50
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Tramstraat)
Tramstraat 14
5611CP Eindhoven
 Beschrijving
040- 255 36 50
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Camphuysenstraat)
Camphuysenstraat 5
5615KS Eindhoven
040- 255 36 50
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Cyclamenstraat)
Cyclamenstraat 1
5644KH Eindhoven Routebeschrijving

Eindhoven (Tongelresestraat)
Tongelresestraat 483
5641AW Eindhoven Routebeschrijving

Eindhoven (Gerretsonplein)
Gerretsonplein 35
5624JP Eindhoven Routebeschrijving

Eindhoven (Kruisstraat)
Kruisstraat 53
5612CD Eindhoven
040- 255 36 50
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Dr Poletlaan)
Dr Poletlaan 40
5626ND Eindhoven
 Beschrijving
040-2613825
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving