Zelfstandig leven (extra)
Expertise Bureau OKJ
 Met verwijzing 
Productcode
10BGE
Locatie
Eindhoven

Expertise Bureau OKJ

Specialistische ambulante hulpverlening; kortdurend, langdurend, intensief. WMO & Jeugdhulp. Doelgroep: ouders met psychiatrische problematiek/ psychische stoornis, preventief, zwangerschap, babytijd, schoolkind, puber, opvoeding. IMH

Bedrijfsprofiel

Zelfstandig leven (extra)

Uitgebreide omschrijving

Er is een onvoorziene situatie ontstaan gedurende de inzet van ZL middel of ZL zwaar waardoor het niet mogelijk is om regulier aan de doelen te wordt dit product ingezet in een situatie waar de cliënt tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft. Het gaat erom, door inzet van extra ondersteuning, de situatie snel te normaliseren. 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

We hebben veel gespecialiseerde HBO geschoolden professionals op meerdere hulpverleningsgebieden. Wanneer nodig is om door een onvoorziene omstandigheid de hulpverlening te verhogen, kijken we welke begeleider op deze problematiek/gebeurtenis het beste aansluit.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 10BGE Begeleiding extra

Doelgroep

Volwassenen met een lopende indicatie voor ZL middel of ZL zwaar.

Problematiek

Er is een onvoorziene situatie ontstaan gedurende de inzet van ZL middel of ZL zwaar waardoor het niet mogelijk is om regulier aan de doelen te werken.
De inwoner heeft het risico terug te vallen of er is een risico tot gevaar voor zichzelf of anderen. Deze risico’s kunnen door de tijdelijke inzet van Zelfstandig leven Extra worden geminimaliseerd.  

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven (extra) wordt ingezet in een situatie waar de inwoner tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft, omdat de situatie door onvoorziene omstandigheden is gewijzigd met als gevolg dat er niet meer aan de doelen gewerkt kan worden. Het gaat erom, door inzet van extra ondersteuning, de situatie snel te normaliseren. Behandeling is niet aan de orde c.q. er is geen voorliggende behandeling beschikbaar.
De begeleiding kenmerkt zich door een tijdelijke, aanvullende intensievere inzet die vaak onplanbaar is.
De ondersteuning wordt geboden door een medewerker die gespecialiseerd is in het begeleiden van personen die een specifieke benadering nodig hebben en daarmee weten te bereiken dat een situatie in een relatief korte tijd weer normaliseert.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
10BGE Begeleiding extra
Vestigingen Expertise Bureau OKJ Kanaaldijk-Zuid 17-B, 5611VA Eindhoven
Zorgsoorten Begeleiding volwassenen (WMO)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch, Psychose en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie en Thuis/ambulant

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Expertise Bureau OKJ
Kanaaldijk-Zuid 17-B, 5611VA Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: