Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Face to Face thuisbegeleiding
 Met verwijzing 
Productcode
50ZLI
Locatie
Budel

Face to Face thuisbegeleiding

Face to Face thuisbegeleiding levert individuele thuisbegeleiding aan mensen met een psychiatrische beperking zoals autisme, AD(H)D, ODD, LVG, NAH en multi probleem gezinnen. Er is geen leeftijdsgrens, maatwerk staat centraal.

Bedrijfsprofiel

Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Uitgebreide omschrijving

Face to Face zet zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen die niet de ontwikkeling doormaken zoals gehoopt of verwacht om wat voor reden dan ook.
Met als gevolg dat ze vastlopen binnen de huidige verwachtingen van de maatschappij.

De passende scholing en ervaring van de geregistreerde werknemers zorgen voor het specialisme in beperkingen. U kunt denken aan problemen met een psychiatrische grondslag o.a. AD(H)D en Autisme.
Maar ook aan moeilijkheden die voortkomen uit een lichte verstandelijke beperking (LVB), een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of psychische klachten.
Er wordt tevens ondersteuning geboden bij gedrags- en/of opvoedproblemen, ook in gezinnen waar verschillende moeilijkheden bij diverse gezinsleden spelen (multi-probleem gezinnen).

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Ieder gezin is uniek en met die gedachte in het achterhoofd kijkt Face to Face samen met u objectief naar de gezinssituatie en de mogelijkheden in de directe omgeving. Er wordt inzicht gecreëerd in de beperking en daarna wordt er gekeken naar wat het beste past om deze problematiek aan te pakken. Er wordt een ondersteuningsplan gemaakt waarin samen de met de cliënt de doelen worden bepaald. 

Laatst bijgewerkt: 25-10-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doelgroep:
Jeugd 0-18 jaar (zoals gespecificeerd in de Jeugdwet)

Problematiek:
De jeugdige en het gezin kampen met complexe en meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden in het opvoeden en opgroeien. De jeugdige is beperkt zelfredzaam en heeft klachten door psychische problematiek en/of een ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De ontwikkeling wordt bedreigd. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De aard en ernst van de problematiek vraagt specifiek om begeleiding in een individuele setting. Het doel hierbij is: Het bieden van individuele begeleiding gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en gedragsverandering

Kenmerken:
• Stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden.
• Stimuleren van gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen. 
• Het begeleiden van de jeugdige en het gezin bij complexe opvoed- en opgroeivraagstukken. 
• Het versterken van zelfcontrole, zelfvertrouwen, zelfbeeld, etc. 
• Het begeleiden van de jeugdige en zijn gezinssysteem in het toepassen, oefenen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag voor uitvoering van en/of regievoering over algemeen dagelijkse handelingen. Tijdens evaluatiemomenten wordt in overleg met het gemeentelijk toegangsteam bepaald wanneer kan worden afgeschaald naar het gemeentelijk toegangsteam of naar begeleiding individueel licht. 
• De begeleiding is bedoeld voor de jeugdige en zijn gezinssysteem, voor wie gestelde doelen als gevolg van een ernstig gebrek aan zelfredzaamheid en/of regieverlies in het opgroeien en opvoeden niet zelfstandig haalbaar zijn en de ondersteuning daarin vanuit het gezin en eigen netwerk niet toereikend is. 
• De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats: thuis of op school.    
 

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen Willem de Zwijgerstraat 44-b, 6021HN Budel
Zorgsoorten Begeleiding (jeugd)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Opvoeden en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Jongvolwassenen (18 t/m 23 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Budel 
Willem de Zwijgerstraat 44-b, 6021HN Budel
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: