Zelfstandig leven Jeugd - Individueel
Auti-Synergie
  Met verwijzing 
Productcode:
50J08
Prijs:
€ 54 / uur

Zelfstandig leven Jeugd - Individueel

Er is sprake van complexe sociaal-emotionele problematiek en/of hoge prikkelgevoeligheid, waardoor de jeugdige absoluut niet in staat is om in een groep te functioneren.

Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leefgebieden tgv psychische problematiek en/of beperkte ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek.

De ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige wordt bedreigd. Op meerdere levensdomeinen is er gespecialiseerde ondersteuning nodig. het netwerk heeft geen mogelijkheden om ondersteuning te bieden en de verhouding draagkracht - draaglast van de jeugdige is niet in balans.

Zeer intensieve induviduele hulp, met veel toezicht en sturing.

Het helpen bij en vergroten vanvaardigheden bij dagelijkse taken, waarbij maximaal wordt ingezet op toeleiding naar begeleiding in een gemengde vorm van zowel groeps- als individuele begeleiding.

Begeleiding is erop gericht te activeren richting daginvulling en stimuleren van probleemoplossend vermogen, zelfvertrouwen en gedragsverandering.

Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doel

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en klachten ten gevolge van psychische problematiek, en/of beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over het dagelijks leven. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of ouders is niet in balans.
De aard en ernst van de problematiek is zodanig dat er boven gebruikelijke zorg nodig is, zoals gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving. Daarnaast vraagt de aard van de problematiek specifiek om begeleiding in een individuele setting.

Kenmerken begeleiding

Individuele begeleiding gericht op:

  • het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden;
  • het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van activiteiten; hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, hulp bij dagelijkse routine);
  • het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen ter vergroting van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin (denk aan: hulp bij het uitvoeren van geleerde vaardigheden, hulp bij uitvoeren of indien nodig overnemen van taken/activiteiten);
  • gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen.
  • het bieden van toezicht (toezicht op- en het aansturen van gedrag thuis of elders, bijv. op school);

Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats; thuis of op school. Sociale interactie in een groep als instrument vormt geen toegevoegde waarde.
Individuele begeleiding wordt alleen ingezet als er sprake is van boven gebruikelijke zorg. Wanneer er sprake is van gebruikelijke dan wel boven gebruikelijke zorg en het maximaal aantal uren dat kan worden toegekend, is gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen   Karel V Laan 7, 5583XH Waalre
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Huiselijke relaties en sociale contacten en Gezin en opvoeden
Specialisme AD(H)D, Autisme, Hechtingsproblematiek en Verstandelijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Waalre (Karel V Laan)
Karel V Laan 7
5583XH Waalre
 Beschrijving
0614137978
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving