Zelfstandig leven jeugd
Expertise Bureau OKJ
 Met verwijzing 
Productcode
50ZLI
Prijs
€ 54
Locatie
Eindhoven

Expertise Bureau OKJ

Specialistische ambulante hulpverlening; kortdurend, langdurend, intensief. WMO & Jeugdhulp. Doelgroep: ouders met psychiatrische problematiek/ psychische stoornis, preventief, zwangerschap, babytijd, schoolkind, puber, opvoeding. IMH

Bedrijfsprofiel

Zelfstandig leven jeugd

Uitgebreide omschrijving

Het gaat hierbij om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag. Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en klachten ten gevolge van psychische problematiek, en/of beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over het dagelijks leven. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. De verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of ouders is niet in balans. De aard en ernst van de problematiek is zodanig dat er extra hulpverlening nodig is. Daarnaast vraagt de aard van de problematiek specifiek om begeleiding in een individuele setting.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Expertisebureau OKJ staat voor alles wat het ouderschap omvat.
Dat houdt in dat wij specialistische ambulante hulpverlening op maat bieden tijdens zwangerschap, kraamtijd en opvoedondersteuning voor ouders met kinderen in de leeftijdsfase van baby tot aan (jong)volwassenen.
Gericht op alle ouders die ondersteuning nodig hebben, zo ook voor ouders met een psychiatrische problematiek, psychische stoornis, tienermoeders, licht verstandelijke beperking, NAH, auditieve stoornis, PTSS en Multi-Problem gezinnen.
Wij werken vanuit de IMH visie en streven een integratieve clientgerichte benadering na. Hierbij zijn wij van mening dat geen enkele ouder en/of opvoeding hetzelfde is, daarom wordt er voor elke hulpaanvraag een specifiek aangepast behandelingsplan opgesteld welke bij u en uw opvoedingsstijl past. Waarbij we tevens uw draagkracht en zelfvertrouwen weer proberen te vergroten.
We bieden ambulante hulpverlening, dus komen bij de cliënt thuis, zodat we het gehele gezin ondersteuning kunnen bieden. 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doel

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en klachten ten gevolge van psychische problematiek, en/of beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over het dagelijks leven. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of ouders is niet in balans.
De aard en ernst van de problematiek is zodanig dat er boven gebruikelijke zorg nodig is, zoals gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving. Daarnaast vraagt de aard van de problematiek specifiek om begeleiding in een individuele setting.

Kenmerken begeleiding

Individuele begeleiding gericht op:

  • het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden;
  • het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van activiteiten; hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, hulp bij dagelijkse routine);
  • het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen ter vergroting van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin (denk aan: hulp bij het uitvoeren van geleerde vaardigheden, hulp bij uitvoeren of indien nodig overnemen van taken/activiteiten);
  • gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen.
  • het bieden van toezicht (toezicht op- en het aansturen van gedrag thuis of elders, bijv. op school);

Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats; thuis of op school. Sociale interactie in een groep als instrument vormt geen toegevoegde waarde.
Individuele begeleiding wordt alleen ingezet als er sprake is van boven gebruikelijke zorg. Wanneer er sprake is van gebruikelijke dan wel boven gebruikelijke zorg en het maximaal aantal uren dat kan worden toegekend, is gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen Expertise Bureau OKJ Kanaaldijk-Zuid 17-B, 5611VA Eindhoven
Zorgsoorten Begeleiding (jeugd)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch, Psychose en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie en Thuis/ambulant

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Expertise Bureau OKJ
Kanaaldijk-Zuid 17-B, 5611VA Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: