Zelfstandig leven volwassenen (zwaar)
Expertise Bureau OKJ
 Met verwijzing 
Productcode
10ZLZ
Locatie
Eindhoven

Expertise Bureau OKJ

Specialistische ambulante hulpverlening; kortdurend, langdurend, intensief. WMO & Jeugdhulp. Doelgroep: ouders met psychiatrische problematiek/ psychische stoornis, preventief, zwangerschap, babytijd, schoolkind, puber, opvoeding. IMH

Bedrijfsprofiel

Zelfstandig leven volwassenen (zwaar)

Uitgebreide omschrijving

De volwassenen vertoond ernstige beperkingen op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek. Er is sprake van "overlastrisico" en/ of een geëscaleerde en/of duidelijk ontwrichte situatie. Er kan sprake zijn van een situatie waarbij de inwoner een gevaar is voor zichzelf of anderen. 

De cliënt is beperkt gemotiveerd ten gevolge van de problematiek, waardoor motivatie een belemmerende factor is. De leerbaarheid is op dit moment niet tot nauwelijks aanwezig. 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Expertisebureau OKJ staat voor alles wat het ouderschap omvat.
Dat houdt in dat wij specialistische ambulante hulpverlening op maat bieden tijdens zwangerschap, kraamtijd en opvoedondersteuning voor ouders met kinderen in de leeftijdsfase van baby tot aan (jong)volwassenen.
Gericht op alle ouders die ondersteuning nodig hebben, zo ook voor ouders met een psychiatrische problematiek, psychische stoornis, tienermoeders, licht verstandelijke beperking, NAH, auditieve stoornis, PTSS en Multi-Problem gezinnen.
Vanuit het Expertise bureau OKJ bieden we hulpverlening tijdens de gehele opvoedingsperiode. Dit houdt in dat wij in te zetten zijn vanaf baby leeftijd tot en met pubers.
Wij bieden deze hulpverlening niet alleen aan ouders, maar kunnen deze ook aan volwassenen bieden die geen kinderen hebben. We hebben enkel HBO geschoolden professionals die bij de cliënt thuis komen en met de cliënt een plan maken om aan de doelen te gaan werken. 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 10ZLZ Begeleiding bij zelfstandig leven (zwaar)

Doelgroep

Volwassenen die door de aard van hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en waarbij het tijdelijk nodig is om regie over te nemen. Er kan niet worden gesproken over zelfredzaamheid. De inwoner heeft een afhankelijke positie van professionele hulpverlening.
Deze volwassenen zijn in de situatie waarbij het nog niet mogelijk is nieuwe taken en vaardigheden aan te leren, en waarbij de nadruk ligt op het normaliseren van de situatie.

Problematiek

De inwoner vertoond ernstige beperkingen op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/ psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek.
Er is sprake van 'overlastrisico' en/of een geëscaleerde en/of duidelijk ontwrichte situatie.
Er kan sprake zijn van een situatie waarbij de inwoner een gevaar is voor zichzelf of anderen.

De inwoner is beperkt gemotiveerd ten gevolge van de problematiek, waardoor motivatie een belemmerende factor is. De leerbaarheid is op dit moment niet tot nauwelijks aanwezig. De inwoner is niet in staat volledig de regie te voeren over de activiteiten van het dagelijks leven. Regie moet worden overgenomen. De inwoner heeft op meerdere levensdomeinen ondersteuning nodig. Het betreft zorg die niet te plannen is.

De mantelzorger en/of het sociaal netwerk van de inwoner beschikt niet over de vaardigheden voor passende ondersteuning/ is overbelast / niet tot nauwelijks beschikbaar. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk ontbreekt. Het systeem moet actief en regelmatig ontlast/ ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan.

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven zwaar wordt ingezet in een de-escalerende fase.
De inwoner krijgt vaak hulp, toezicht en sturing bij het stabiliseren van de situatie. Er zijn meestal meerdere contactmomenten per week. De begeleiding is niet perse gericht op gedragsverandering maar wel op het stimuleren van probleemoplossend vermogen door intensieve ondersteuning. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe taken worden aangeleerd. Wel wordt ingezet op het opbouwen van een netwerk, waardoor in een korte tijd de intensieve ondersteuningsvraag bij meerdere betrokken personen kan worden ondergebracht.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
10ZLZ Begeleiding bij zelfstandig leven (zwaar)
Vestigingen Expertise Bureau OKJ Kanaaldijk-Zuid 17-B, 5611VA Eindhoven
Zorgsoorten Begeleiding volwassenen (WMO)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Huishouden, Huiselijke relaties en sociale contacten, Dagelijkse activiteiten en meedoen en Zingeving
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch, Psychose en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie en Thuis/ambulant

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Expertise Bureau OKJ
Kanaaldijk-Zuid 17-B, 5611VA Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: