Vergelijk 320 dienstverleners

Deze website brengt het aanbod in ondersteuning overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van WIJeindhoven. Nog niet alle organisaties en activiteiten staan op de website. Deze worden stapsgewijs ingevoerd. Mocht je ideeën hebben over verbetering van de website dan kun je een mail sturen naar steunwijzer@eindhoven.nl.

Informatie over 'ondersteuning'

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben, als dit nodig is, recht op passend onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die...

Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u - of uw kind - moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te...

Instanties die betrokken zijn bij het pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u met de volgende instanties te maken krijgen: Uw...

Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien respijtzorg -...

Kleinschalig wooninitiatief

In een kleinschalig woonproject wonen jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische...

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of om andere mensen te kunnen ontmoeten? Of geeft...

Hulpvraag verduidelijken

Het is belangrijk dat u de juiste zorg of ondersteuning krijgt. Daarom moet u goed weten wat u - of uw kind...

Woonzorgcentrum of serviceflat

Een woonzorgcentrum is een groep woningen voor ouderen. U kunt er ‘beschut’ wonen en begeleiding en...

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger kunt u bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp of...

Ideeën met en voor brussen

Er is allerlei informatie voor brussen te vinden. Bijvoorbeeld manieren voor brussen om elkaar te ontmoeten...
 • Lunet zorg						in Eindhoven

  Lunet zorg in Eindhoven

  Met verwijzing

  Lunet zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Van jong tot oud.

  Productcodes:
  43A11 en 10A53
  Vestigingen:
  43
 • Woonzorg Eindhoven						in Eindhoven

  Woonzorg Eindhoven in Eindhoven

  Met verwijzing

  We hebben weer volop plekjes beschikbaar voor enthousiaste jongeren die een groei willen maken in hun zelfstandigheid!!

  Productcodes:
  10A60, 15A05, 15A03, 10A38 en 10A39
  Vestigingen:
  25
 • Stichting Vitalis WoonZorg Groep						in Eindhoven

  Stichting Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven

  Met verwijzing Zonder verwijzing

  In Eindhoven heeft Vitalis drie verpleeghuizen, twee revalidatiecentra en zeventien woonvormen waar zij ouderen verschillende vormen van huisvesting, welzijn, thuiszorg, verzorging en verpleging aanbiedt.

  Productcodes:
  10A53
  Vestigingen:
  20
 • Archipel						in Eindhoven

  Archipel in Eindhoven

  Met verwijzing

  Wij willen u in staat stellen om baas te blijven over uw eigen leven en over de dienstverlening die u daarbij nodig heeft.

  Productcodes:
  43A11 en 10A53
  Vestigingen:
  17
 • Marant Behandelpraktijk						in Eindhoven

  Marant Behandelpraktijk in Eindhoven

  Met verwijzing

  Marant is een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk onder één dak. Wij bieden onderzoek en behandeling op het gebied van dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, ADD, ADHD en Autisme.

  Productcodes:
  45A17 en 45J03
  Vestigingen:
  17
 • Stichting Koraal Groep						in Eindhoven

  Stichting Koraal Groep in Eindhoven

  Met verwijzing

  De Hondsberg, De La Salle, Maashorst, Gastenhof en Sterk in Werk zijn onderdeel van Koraal Groep. Koraal Groep biedt diagnostiek, behandeling, onderwijs en arbeid(stoeleiding) bij complexe hulpvragen van jeugdigen, ouders en de omgeving.

  Productcodes:
  43A11
  Vestigingen:
  14
 • ECLG Expertisecentrum Leren & Gedrag						in Eindhoven

  ECLG Expertisecentrum Leren & Gedrag in Eindhoven

  Met verwijzing

  ECLG is een organisatie voor orthopedagogiek en kinder- en jeugdpsychologie gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen met leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen.

  Vestigingen:
  13
 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)						in Eindhoven

  Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) in Eindhoven

  Met verwijzing

  SZZ doet de zorginkoop, contractbeheer, administratie en verantwoording WMO, Jeugdwet en WLZ voor de aangesloten leden met een zorgboerderij. Daarnaast ondersteunt zij haar leden bij ontwikkeling kwaliteit, kennis & innovatie aanbod.

  Productcodes:
  10A53 en 43A11
  Vestigingen:
  12
 • KluppluZ						in Eindhoven

  KluppluZ in Eindhoven

  Met verwijzing

  KluppluZ biedt (preventieve) extra ondersteunende begeleiding aan kinderen, lichte opvoedondersteuning voor ouders, coaching voor pedagogisch medewerkers, en samenwerking met onderwijspartners, generalisten en artsen.

  Productcodes:
  50J04, 50J05, 50J06, 50J07 en 50J08...
  Vestigingen:
  10
 • Zorgokee						in Eindhoven

  Zorgokee in Eindhoven

  Met verwijzing

  Zorgokee biedt gespecialiseerde begeleiding (in groepsverband en individueel), kortdurend verblijf/logeeropvang en Beschermd Wonen aan kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, gedrag- en/of psychiatrische problemen.

  Productcodes:
  43A11
  Vestigingen:
  10
 • Jan Arends bv						in Eindhoven

  Jan Arends bv in Eindhoven

  Met verwijzing

  Ben je de grip op je leven kwijt? Bij Jan Arends helpen we je graag verder. We geven begeleiding, training en opvang bij het dagelijks leven. En we doen we er alles aan om je te helpen de toekomst vol vertrouwen in te gaan: samen met jou!

  Productcodes:
  10A38, 10A39, 10A50 en 50J04
  Vestigingen:
  9
 • Neos						in Eindhoven

  Neos in Eindhoven

  Met verwijzing Zonder verwijzing

  Neos biedt maatschappelijke (crisis)opvang, beschermd wonen en herstelgerichte begeleiding voor mensen die dakloos of thuisloos zijn of dreigen te worden. Het gaat om volwassenen, jongeren, gezinnen en slachtoffers van huiselijk geweld.

  Productcodes:
  16A05, 15A05, 10A53, 10A50, 10A51...
  Vestigingen:
  9
 • Sint Annaklooster						in Eindhoven

  Sint Annaklooster in Eindhoven

  Met verwijzing

  Sint Annaklooster is een persoonlijke en betrokken organisatie. Bevlogen medewerkers en vrijwilligers bieden hartverwarmende, kleinschalige, specialistische zorg op maat aan de 'kwetsbaren' in de samenleving.

  Productcodes:
  43A11 en 10A53
  Vestigingen:
  7