Veel zorgintensieve kinderen hebben therapie nodig. Therapie stimuleert de ontwikkeling. Iedere vorm van...