Alle antwoorden op veelgestelde vragen

Worden kosten voor hulp in het huishouden vergoed?

Je bent zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een schoon- en leefbaar huis. Lukt dit niet? Neem dan contact op met WIJeindhoven. Een generalist kijkt naar uw persoonlijke situatie. Als er geen mogelijkheden om zelf voor een schoon- en leefbaar huis te zorgen,  dan legt de generalist jouw vraag voor aan het Servicebureau. Er volgt mogelijk aanvullend onderzoek. Het Servicebureau bekijkt welke vorm van huishoudelijk ondersteuning nodig is.

Bekijk voor meer informatie de folder over huishoudelijke ondersteuning.

Ik ben dakloos, heb geen inkomen en ik heb hulp nodig. Wie kan mij helpen?

Als mensen dakloos zijn geraakt of hun huis dreigen kwijt te raken, kunnen zij zich melden bij het inloopspreekuur van de gemeente of bij Centrale Aanmelding. Bij Centrale Aanmelding werkt een team van medewerkers van Neos, het Leger des Heils en de gemeente. Het inloopspreekuur is  elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur in Mercado (Smalle Haven 109, Eindhoven).

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Eindhoven.

Ik heb begeleiding nodig bij het wonen, waar kan ik terecht?

Als je begeleiding nodig hebt  bij (zelfstandig) wonen, kun je een afspraak maken met een van onze generalisten.  Ook voor beschermd wonen kun je met WIJeindhoven contact opnemen. Een generalist van WIJeindhoven kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

Wat voor mogelijkheden zijn er voor inkomensondersteuning?

De gemeente heeft verschillende financiële regelingen die speciaal bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen. Je ziet hier welke regelingen er zijn. Kijk voor de mogelijkheden op de website van de gemeente Eindhoven.

Kunnen jullie mij helpen met mijn schulden?

Voor schuldhulpverlening en schuldsanering kun je bij WIJeindhoven terecht. Neem telefonisch contact op of kom naar de inloop. Een generalist uit het wijkteam zal samen met je kijken naar de mogelijkheden. Voor het ordenen van je papieren en om (meer) inzicht te krijgen in je financiële situatie kun je bij Werkplaats Financiën terecht.

Heb je informatie of ondersteuning nodig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen? Dan kun je terecht bij het Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens.

Ben je of was je ondernemer en heb je schulden waar je zonder hulp niet uitkomt. Dan kun je terecht bij het Zelfstandigenloket regio Eindhoven.

Ik kom niet rond van mijn salaris of uitkering, Kan ik een toeslag krijgen?

Kijk op  de website van het UWV of je in aanmerking komt voor een toeslag. Wanneer dit niet het geval is, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Dit is een tijdelijke aanvulling op je inkomsten tot bijstandsniveau. Op de website van de gemeente Eindhoven vind je meer informatie.

Wat doet gemeente Eindhoven met betrekking tot jeugdhulp?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. De Stichting Wijeindhoven onderzoekt samen met het gezin wat er nodig is om de ondersteuningsvragen op te lossen. Mocht het nodig zijn dat er specialistische inzet nodig is, denk aan: behandeling en/of verblijf dan wordt het dossier overgedragen aan het servicebureau van de gemeente Eindhoven. Zij toetsen de specialistische aanvraag en monitoren de resultaten van de zorg. Lees hier meer over jeugdhulp.

Waar kan ik terecht voor opvoedondersteuning?

Voor vragen over opvoeden en opgroeien zijn er verschillende organisaties in Eindhoven die je kunt benaderen.  Kom je er niet uit, neem dan contact op met WIJeindhoven. Samen met een generalist ga je op zoek naar mogelijkheden voor een goede oplossing.

Ik voel me onveilig en maak me zorgen om de veiligheid van mijn kind(eren). Waar kan ik terecht?

Klik hier voor spoedsituaties. Als je slachtoffer bent geworden kom je in een onbekende situatie terecht. De SlachtofferWijzer biedt  een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van: (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Je vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kan je terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kan je via deze website een veilige opvangplek zoeken.