Vergelijk 153 organisaties

Hier vergelijk je eenvoudig de organisaties in jouw omgeving.

 • Combinatie Jeugdzorg						in Eindhoven

  Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het gezin en hun naaste omgeving.

  Productcodes:
  45J06, 45J13, 43J38, 43A04, 43B03...
  Vestigingen:
  5
 • Stichting Omnia Jeugdzorg						in Eindhoven

  Stichting Omnia Jeugdzorg in Eindhoven

  Met verwijzing  Zonder verwijzing

  Omnia is gespecialiseerd in intensieve transculturele gezinsbehandeling en preventieve transculturele opvoedondersteuning. Omnia heeft hulpverleners vanuit diverse culturen. Wij gebruiken de kracht van diversiteit en werken vanuit het hart.

  Productcodes:
  45J07, 50J06 en 50J07
  Vestigingen:
  1
 • Stichting Rubicon jeugdzorg						in Horn

  Stichting Rubicon jeugdzorg in Horn

  Met verwijzing 

  Wij helpen jeugd en gezinnen, met ernstige problemen bij het opgroeien en opvoeden, met specialistische hulp op maat. Zo dicht mogelijk bij hun eigen omgeving en samen met hun netwerk, zodat ze veilig en op eigen kracht weer verder kunnen.

  Productcodes:
  43A09, 43J37, 45J02 en 45J03...
  Vestigingen:
  2
 • Stichting Thuiszorg De Sleutel						in Eindhoven

  Stichting Thuiszorg De Sleutel in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Thuiszorg De Sleutel levert Huishoudelijke Verzorging, Begeleiding en Jeugdzorg in de gemeente Eindhoven. Goed bereikbaar, lokaal, servicegericht en persoonlijk. Wij zijn ISO gecertificeerd voor Zorg en Welzijn.

  Productcodes:
  10A38 en 10A39
  Vestigingen:
  1
 • GGzE Kind en Jeugd						in Eindhoven

  GGzE Kind en Jeugd in Eindhoven

  Met verwijzing 

  GGzE Kind en Jeugd biedt ambulante en klinische hulp aan kinderen en jongeren (0 tot 23 jaar) met psychiatrische problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn en aan hun ouders of andere opvoeders.

  Vestigingen:
  1
 • Woonzorg Eindhoven						in Eindhoven

  Woonzorg Eindhoven in Eindhoven

  Met verwijzing 

  We hebben weer volop plekjes beschikbaar voor enthousiaste jongeren die een groei willen maken in hun zelfstandigheid!!

  Productcodes:
  10A60, 15A05, 10A38 en 10A39
  Vestigingen:
  25
 • Marant Behandelpraktijk						in Eindhoven

  Marant Behandelpraktijk in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Marant is een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk onder één dak. Wij bieden onderzoek en behandeling op het gebied van dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, ADD, ADHD en Autisme.

  Productcodes:
  45A17 en 45J03
  Vestigingen:
  17
 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)						in Eindhoven

  Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) in Eindhoven

  Met verwijzing 

  SZZ doet de zorginkoop, contractbeheer, administratie en verantwoording WMO, Jeugdwet en WLZ voor de aangesloten leden met een zorgboerderij. Daarnaast ondersteunt zij haar leden bij ontwikkeling kwaliteit, kennis & innovatie aanbod.

  Productcodes:
  10A53 en 43J11
  Vestigingen:
  16
 • Zorgokee						in Eindhoven

  Zorgokee in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Zorgokee biedt gespecialiseerde begeleiding (in groepsverband en individueel), kortdurend verblijf/logeeropvang en Beschermd Wonen aan kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, gedrag- en/of psychiatrische problemen.

  Productcodes:
  43J11
  Vestigingen:
  10
 • Psychologenpraktijk Oog						in Eindhoven

  Psychologenpraktijk Oog in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Psychologenpraktijk Oog is een erkende GGZ instelling voor ambulante psychologische diagnostiek en behandeling.

  Vestigingen:
  10
 • KluppluZ						in Eindhoven

  KluppluZ in Eindhoven

  Met verwijzing 

  KluppluZ biedt (preventieve) extra ondersteunende begeleiding aan kinderen, lichte opvoedondersteuning voor ouders, coaching voor pedagogisch medewerkers, en samenwerking met onderwijspartners, generalisten en artsen.

  Productcodes:
  50J04, 50J05, 50J06, 50J07 en 50J08...
  Vestigingen:
  10
 • SWZ						in Eindhoven

  SWZ in Eindhoven

  Met verwijzing 

  SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking, (ernstig) meervoudige beperking (EMB) en mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij

  Productcodes:
  10A38, 10A39, 42A04, 45A08, 45J02...
  Vestigingen:
  6
 • ONS-zorgt						in Eindhoven

  ONS-zorgt in Eindhoven

  Met verwijzing 

  ONS is een kleinschalige organisatie die, in samenwerking met verschillende speciaal onderwijs scholen in Noord–Brabant, onder andere gespecialiseerde individuele- en groepsbegeleiding biedt aan kinderen met omgangsproblemen.

  Productcodes:
  50J07 en 50J06
  Vestigingen:
  4
 • Acuut Zorggroep B.V.						in Eindhoven

  Acuut Zorggroep B.V. in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Acuut Woonbegeleiding biedt begeleiding in diverse vormen aan (jong) volwassenen met een ontwikkelingsstoornis of beperking. Wij begeleiden en ondersteunen cliënten naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid in al 43 Gemeenten.

  Vestigingen:
  4
 • Leger des Heils Limburg-Brabant						in Eindhoven

  Leger des Heils Limburg-Brabant in Eindhoven

  Met verwijzing  Zonder verwijzing

  Iedereen doet ertoe! Iedereen is waardevol, iedereen mag erbij horen! Het Leger des Heils is daar waar de waardigheid van mensen wordt aangetast en mensen er niet bij mogen horen. Het gaat om mensen die sociaal uitgesloten raken.

  Productcodes:
  15A07, 15A05 en 10A39...
  Vestigingen:
  3