Vergelijk 306 organisaties

Deze website brengt het aanbod in ondersteuning overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van WIJeindhoven. Nog niet alle organisaties en activiteiten staan op de website. Deze worden stapsgewijs ingevoerd. Mocht je ideeën hebben over verbetering van de website dan kun je een mail sturen naar steunwijzer@eindhoven.nl.

 • Lunet zorg						in Eindhoven

  Lunet zorg in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Lunet zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Van jong tot oud.

  Productcodes:
  10A53
  Vestigingen:
  43
 • Woonzorg Eindhoven						in Eindhoven

  Woonzorg Eindhoven in Eindhoven

  Met verwijzing 

  We hebben weer volop plekjes beschikbaar voor enthousiaste jongeren die een groei willen maken in hun zelfstandigheid!!

  Productcodes:
  10A60, 15A05, 10A38 en 10A39
  Vestigingen:
  25
 • Zorgcoöperatie Brabant U.A.						in Eindhoven

  Zorgcoöperatie Brabant U.A. in Eindhoven

  Met verwijzing 

  ZorgCoöperatie Brabant (ZCB) is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders in Zuidoost Brabant.

  Productcodes:
  50J04, 15A03, 50J05, 50J06, 50J07...
  Vestigingen:
  25
 • Stichting Vitalis WoonZorg Groep						in Eindhoven

  Stichting Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven

  Met verwijzing  Zonder verwijzing

  In Eindhoven heeft Vitalis drie verpleeghuizen, twee revalidatiecentra en zeventien woonvormen waar zij ouderen verschillende vormen van huisvesting, welzijn, thuiszorg, verzorging en verpleging aanbiedt.

  Productcodes:
  15A07, 07A03, 10A39, 04W04 en 10A38
  Vestigingen:
  20
 • Archipel						in Eindhoven

  Archipel in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Wij willen u in staat stellen om baas te blijven over uw eigen leven en over de dienstverlening die u daarbij nodig heeft.

  Vestigingen:
  17
 • Marant Behandelpraktijk						in Eindhoven

  Marant Behandelpraktijk in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Marant is een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk onder één dak. Wij bieden onderzoek en behandeling op het gebied van dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, ADD, ADHD en Autisme.

  Productcodes:
  45A17 en 45J03
  Vestigingen:
  17
 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)						in Eindhoven

  Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) in Eindhoven

  Met verwijzing 

  SZZ doet de zorginkoop, contractbeheer, administratie en verantwoording WMO, Jeugdwet en WLZ voor de aangesloten leden met een zorgboerderij. Daarnaast ondersteunt zij haar leden bij ontwikkeling kwaliteit, kennis & innovatie aanbod.

  Productcodes:
  10A53 en 43J11
  Vestigingen:
  16
 • Stichting Koraal Groep						in Eindhoven

  Stichting Koraal Groep in Eindhoven

  Met verwijzing 

  De Hondsberg, De La Salle, Maashorst, Gastenhof en Sterk in Werk zijn onderdeel van Koraal Groep. Koraal Groep biedt diagnostiek, behandeling, onderwijs en arbeid(stoeleiding) bij complexe hulpvragen van jeugdigen, ouders en de omgeving.

  Productcodes:
  43J11
  Vestigingen:
  14
 • ECLG Expertisecentrum Leren & Gedrag						in Eindhoven

  ECLG Expertisecentrum Leren & Gedrag in Eindhoven

  Met verwijzing 

  ECLG is een organisatie voor orthopedagogiek en kinder- en jeugdpsychologie gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen met leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen.

  Vestigingen:
  13
 • KluppluZ						in Eindhoven

  KluppluZ in Eindhoven

  Met verwijzing 

  KluppluZ biedt (preventieve) extra ondersteunende begeleiding aan kinderen, lichte opvoedondersteuning voor ouders, coaching voor pedagogisch medewerkers, en samenwerking met onderwijspartners, generalisten en artsen.

  Productcodes:
  50J04, 50J05, 50J06, 50J07 en 50J08...
  Vestigingen:
  10
 • Psychologenpraktijk Oog						in Eindhoven

  Psychologenpraktijk Oog in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Psychologenpraktijk Oog is een erkende GGZ instelling voor ambulante psychologische diagnostiek en behandeling.

  Vestigingen:
  10
 • Zorgokee						in Eindhoven

  Zorgokee in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Zorgokee biedt gespecialiseerde begeleiding (in groepsverband en individueel), kortdurend verblijf/logeeropvang en Beschermd Wonen aan kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, gedrag- en/of psychiatrische problemen.

  Productcodes:
  43J11
  Vestigingen:
  10
 • Neos						in Eindhoven

  Neos in Eindhoven

  Met verwijzing  Zonder verwijzing

  Neos biedt maatschappelijke (crisis)opvang, beschermd wonen en herstelgerichte begeleiding voor mensen die dakloos of thuisloos zijn of dreigen te worden. Het gaat om volwassenen, jongeren, gezinnen en slachtoffers van huiselijk geweld.

  Productcodes:
  16A05, 15A05, 10A39, 43B03, 10A53...
  Vestigingen:
  9
 • Zorgverlening PGZ						in Eindhoven

  Zorgverlening PGZ in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Zorgverlening PGZ biedt zorg en ondersteuning aan (jong) volwassenen en kinderen met ASS, ADHD, angststoornis, gedragsstoornis, overige psychiatrische problematiek en/of licht verstandelijke beperking in Limburg en Brabant.

  Productcodes:
  43J38, 50J05, 45J06, 45J05 en 45J14
  Vestigingen:
  7
 • Sint Annaklooster						in Eindhoven

  Sint Annaklooster in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Sint Annaklooster is een persoonlijke en betrokken organisatie. Bevlogen medewerkers en vrijwilligers bieden hartverwarmende, kleinschalige, specialistische zorg op maat aan de 'kwetsbaren' in de samenleving.

  Productcodes:
  10A53
  Vestigingen:
  7