Action Kids
Action Kids
  Met verwijzing 
Productcodes:
04W04, 10A38, 10A39, 43J11, 50J08 meer...
Locaties:
Best en Oosterhout NB

De Ronde 4
5683CZ 

Best
0620123435
Bereikbaar: werkdagen

Action Kids

Action Kids heeft haar visie geformuleerd vanuit een aantal kernpunten, die een duidelijk beeld geven waar Action Kids aan werkt en waar zij voor staat:

 • Structuur en duidelijkheid vormen de basis van de begeleiding
 • Cliënten worden onbewust en bewust gestimuleerd tot het ontwikkelen van onder andere sociale vaardigheden
 • De begeleiding die tijdens de activiteiten wordt geboden moet passen binnen het zorgplan van de cliënt; het sluit goed aan bij de belevingswereld en interesses
 • Eigentijdse technieken gebruiken om flexibiliteit en kostenefficiëntie te waarborgen
 • Online hulpmiddelen inzetten om ouders en begeleiding 24/7 inzicht te geven in de zorgstatus van de cliënt
 • Toegankelijk zijn voor ouders en binding houden met onderwijs en andere instanties die het cliënt ondersteunen

 

Het pedagogische team van Action Kids heeft vanuit de basis een specifieke kijk op het werken met de cliënten. Binnen de visie van Action Kids wordt ook voorzien in de basisbehoeften, zoals: acceptatie, uitdaging en veiligheid.

Er wordt gewerkt aan acceptatie door het organiseren van verschillende activiteiten in groepen, waarbij cliënten vaak samen moeten werken en communiceren. Geen cliënt blijft achter en iedereen hoort erbij. Binnen de groepen heerst een sociale controle. Cliënten zorgen voor elkaar en helpen elkaar. Dit wordt vanuit de begeleiding gestimuleerd. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van de cliënten en zal het zelfbeeld positiever worden.

Een veilige omgeving

Door het actieve en enthousiaste team van Action Kids worden cliënten uitgedaagd om zichzelf te overtreffen en open te zijn naar andere cliënten. Voor ieder cliënt is er de mogelijkheid om zich emotioneel te uiten en tussendoor wordt er gewerkt aan normen en waarden.

In samenwerking met de ouders en indien nodig, onderwijsinstellingen en/of andere instanties wordt de belevingswereld binnen Action Kids afgestemd. In deze veilige omgeving wordt de cliënt gevormd, de cliënt wordt geaccepteerd zoals hij/zij is en er wordt ingespeeld op ontwikkelingsvragen binnen het zorgplan van de cliënt.

Laatst bijgewerkt: 25-09-2019

Specificaties

KvK 53362543
AGB WMO  73732957
AGB Jeugd  73732957
Telefoonnummer 0620123435
Website  Website
Aantal werknemers
Gecontracteerde productcodes
 •   04W04 Logeren WMO
 •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
 •   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
 •   43J11 Logeren Jeugd
 •   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
 •   42A03 Vervoer Jeugd
 •   42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
 •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
 •   50J10 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (middel)
 •   50J11 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (zwaar)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Best (De Ronde)
De Ronde 4
5683CZ Best
 Beschrijving
0620123435
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Oosterhout NB (Katjeskelder)
Katjeskelder 1
4904SG Oosterhout NB
 Beschrijving
06-20123435
Bereikbaar: weekend
Routebeschrijving

Diensten

Logeren/kortdurend verblijf met begeleiding
Begeleiding groep /groepsactiviteit
Ambulante begeleiding en Individuele begeleidng