Active4you
Met verwijzing 
Productcodes:
10A38, 10A39, 43J11, 50J08, 42A03 meer...
Locaties:
Eindhoven, Maastricht en Best meer...

Leemkuil 35
5626EA 

Eindhoven
040-2595095
Bereikbaar: werkdagen

Active4you

Active4you biedt ondersteuning aan zowel kinderen, jeugdigen, volwassenen (alsmede senioren) met een ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problematiek en NAH. Het is onze doelstelling om mensen te ondersteunen en begeleiden naar meer zelfstandigheid. Middels onze begeleiding tracht Active4you preventief te werken zodat escalaties voorkomen worden en interventies niet noodzakelijk zijn. Onze uitgangspunten zijn: • Mensen worden begeleid in een traject dat volledig op hem of haar is afgestemd • Iedereen beschikt over een geldig begeleidingsplan • Een flexibel aanbod aan begeleiding • Werken conform vaste procedures • Goed opgeleide medewerkers • Kwaliteitstoetsing middels ISO certificering en desgewenst SKJ registratie Active4you is werkzaam in de regio’s Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant en Zuid Limburg. Ons hoofdkantoor is gelegen in Eindhoven. Binnen Zuidoost Brabant wordt de onderstaande zorg geboden: Begeleiding groep: • Woensdagmiddagopvang • Tienerclub, BoysZone en GirlsClub • Zaterdagopvang • Dagactiviteiten in vakantieperioden Begeleiding individueel: • Begeleiding bij het aanleren van vaardigheden • Opvoedondersteuning • Werken vanuit de eigen kracht • Werken naar zelfstandigheid • Begeleiders hebben kennis van schuldhulpverlening, middelengebruik en verslavingsproblematiek, Verblijf: • Weekendopvang • Vakantieweken Sociale activering: In de gemeente Eindhoven begeleidt Active4you jongeren naar het verkrijgen van (vrijwilligers)werk.

Met verwijzing  

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Soort aanbod Met verwijzing
KvK 53179889
AGB WMO 73732944
AGB Jeugd 73732944
Telefoonnummer 040-2595095
Website  Website
Aantal werknemers

Gecontracteerde productcodes

Productcodes
  • 10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
  • 10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
  • 43J11 Logeren Jeugd
  • 50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
  • 42A03 Vervoer Jeugd
  • 42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
  • 10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
  • 50J10 Zelfstandig leven Jeugd – groepsbegeleiding (middel)
  • 50J11 Zelfstandig leven Jeugd – groepsbegeleiding (zwaar)

Locaties

Diensten van Active4you zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven (Active4you kantoor Eindhoven)
  Hoofdvestiging
Leemkuil 35
5626EA  Eindhoven
 Beschrijving
040-2595095
Bereikbaar: werkdagen

Maastricht (Active4you Maastricht)
  Nevenvestiging
Frankenstraat 43
6226AB  Maastricht
 Beschrijving
043-3638030
Bereikbaar: werkdagen

Best (Woensdagmiddagopvang, Scouting Oud Best)
  Nevenvestiging
Boslaan-Zuid 11
5681BL  Best
 Beschrijving
040-2595095
Bereikbaar: werkdagen

Best (Zaterdagopvang en Tienerclub, SKV-buurthuis)
  Nevenvestiging
Oude Baan 10
5681PS  Best
 Beschrijving
040-2595095
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven (Girlsclub, Emmauskerk)
  Nevenvestiging
Jan van der Wegestraat 2
5622JS  Eindhoven
 Beschrijving
040-2595095
Bereikbaar: werkdagen

Producten en diensten

Logeeropvang
Individuele begeleiding Jeugd
Groepsbegeleiding (50J10 en 50J11)
Vervoer Jeugd
Individuele begeleiding Volwassenen (10A38 en 10A39)