anaCare BV
anaCare BV
  Met verwijzing 
Productcodes:
10A38, 10A39, 50J08, 42A03, 42A04 meer...
Locatie:
Echt

Gelrestraat 59
6101EV 

Echt
0475-400310
Bereikbaar: werkdagen

anaCare BV

Het belangrijkste uitgangspunt voor anaCare is dat we een professionele organisatie creëren, waar een goed klimaat heerst. De veiligheid van onze cliënten, medewerkers en zelfstandige zorgverleners staat hoog in het vaandel. Er is ruimte voor groei en ontwikkeling en talenten kunnen ontplooid worden. Wij begeven ons in een niche markt en bieden aanvullende zorg en concurreren zo weinig mogelijk met bestaande aanbieders van jeugdzorg. Onze zorg onderscheidt zich door de systeembenadering, op de acht leefgebieden.
Flexibiliteit, inzet buiten kantooruren en duidelijke dagelijkse of wekelijkse verslaglegging, door middel van sterke formats maken ons uniek.

De medewerkers die met de brede doelgroep en veelzijdige vraagstukken aan de slag gaan, zijn professionals die:

 • goed kunnen luisteren
 • een warme, empathische persoonlijkheid hebben
 • de taak van de opvoeder niet uit het oog verliezen
 • informatie geven over opvoeden en opgroeien aan kinderen en ouders
 • problemen kunnen signaleren
 • gespecialiseerde hulp kunnen bieden
 • goed opgeleid zijn en hun eigen deskundigheid bevorderen
 • betrokken zijn bij het welzijn en de ontwikkeling van onze jeugdige cliënten en hun omgeving
 • betrouwbaar zijn voor cliënten en relevante anderen
 • moed hebben om, zo nodig, lastige beslissingen te nemen en doortastend te handelen
 • een zelfstandig oordeelsvermogen bezitten
 • SKJ geregistreerd zijn
 • vrijwel allemaal HBO werk- en denkniveau hebben

In de praktijk hebben jeugdigen vaak hulp vanuit verschillende disciplines, uitgestrekt over meerdere domeinen zoals: onderwijs, gezondheidszorg, jeugdhulp, volwassenzorg et cetera. Wij willen voorkomen dat jeugdigen en gezinnen te maken krijgen met onnodig veel hulpverleners en schakelmomenten. Het streven van ons is om de schakels van hulpverlening te verbinden en onderling af te stemmen. We vinden het belangrijk om door middel van multidisciplinair overleg helder te krijgen wie aan welke doelen werkt.

Op- en afschaling vindt telkens plaats als de problematiek in een gezinssysteem hier behoefte aan heeft. Hierdoor bieden we te allen tijde zorg op maat en wordt er kritisch gekeken naar de inzet van zorg.

anaCare staat voor:

 • kwalitatief hoogwaardige zorg door goed opgeleide medewerkers
 • korte communicatielijnen richting cliënten, medewerkers, financiers/aanbesteders, leveranciers en ketenpartners
 • persoonlijke aandacht voor cliënten en medewerkers
 • gedrevenheid, flexibiliteit, zelfstandigheid en deskundigheid
 • vaste medewerkers/ zelfstandige zorgverleners op afgesproken tijdstippen
 • geen onderscheid in religie, ras, geslacht of leeftijd
 • respectvolle benadering voor iedereen
 • methodisch, systematisch werken: aandachtig, betrokken, deskundig en praktisch aansluiten bij de behoeftes van de zorgvrager

anaCare wil dat de geboden zorg recht doet aan de volgende uitgangspunten:

 • de privacy, zelfbeschikking en zelfredzaamheid van de cliënt moet worden gerespecteerd
 • medewerkers moeten naar behoren gehonoreerd en goed gefaciliteerd worden
 • vroegtijdig signaleren en preventieve maatregelen hanteren, zodat de veiligheid gegarandeerd wordt en de risico’s beperkt blijven
 • veiligheid voor het kind en het voorkomen van ontwikkelingsbedreiging

  AnaCare biedt de volgende vormen van zorg en hulp:
 • Ambulante gespecialiseerde begeleiding
 • Begeleide omgangsregeling
 • Ouderschap Reorganisatie
 • Begeleide bezoekregeling
 • Babycasuïstiek en risicovolle zwangerschappen

 

 

AnaCare werkt regelmatig samen met verschillende ketenpartners. Dat kunnen andere (gecertificeerde) jeugdhulpverleningsinstellingen zijn, maar ook huisartsen, Thuiszorg, maatschappelijk werk, scholen, politie of de gemeenten. Het belangrijkste doel van samenwerking is om gezamenlijk en gelijktijdig de best passende (keten)zorg te bieden.

AnaCare neemt ook deel aan diverse samenwerkingsverbanden met gemeenten, jeugdbescherming, politie, justitie en vele ketenpartners op het gebied van veiligheid en zorg. AnaCare neemt daarnaast deel aan diverse samenwerkingsverbanden om beleid te ontwikkelen, de kwaliteit van de hulpverlening verder te verbeteren en nieuwe vormen van hulpverlening te ontwikkelen

Laatst bijgewerkt: 27-08-2020

Specificaties

KvK 67535100
AGB WMO 98101942
AGB Jeugd 98101942
Telefoonnummer 0475-400310
Website  Website
Aantal werknemers
  10-100
Gecontracteerde productcodes
 •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
 •   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
 •   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
 •   42A03 Vervoer Jeugd
 •   42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
 •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
 •   10W03 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit middel
 •   10W04 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Echt (Gelrestraat)
Gelrestraat 59
6101EV Echt
 Beschrijving
0475-400310
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving