Astrid van Hoek
Astrid van Hoek
  Met verwijzing 
Productcodes:
10A38, 50J08, 42A03, 42A04, 10W01 meer...
Locatie:
Oirschot

Spoordonkseweg 45
5688KB 

Oirschot
0640375704
Bereikbaar: werkdagen

Astrid van Hoek

Astrid van Hoek is een praktijk voor coaching en opvoedingsondersteuning en richt zich zowel op ouders/gezinnen als op (jong-)volwassenen individueel. Astrid van Hoek is gespecialiseerd in begeleiding van kinderen of volwassenen met een auditieve beperking, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of met autisme.
Mijn begeleiding is er op gericht om samen met jou als ouder of cliënt te kijken naar wat er speelt. Waar loop je tegenaan, wat zou je graag anders zien èn wat gaat er goed. Mijn uitgangspunt is dat mensen de dingen doen met een positieve bedoeling. Samen met jou kijk ik naar deze positieve bedoeling en vervolgens onderzoeken we samen hoe je op een andere manier hiermee om kunt gaan. Verder geef ik ook veel praktische tips, bijvoorbeeld over het aanbrengen van structuur of het visualiseren in de ommunicatie. Het doel is altijd dat je met zelfvertrouwen op eigen kracht weer verder kunt.

Astrid van Hoek biedt ondersteuning aan:
- (Jong-)volwassenen: Coaching als mensen vastlopen in het werk of privé, maar nog wel het vermogen hebben de problemen zelf op te lossen met begeleiding van buitenaf.
- Ouders en hun kinderen: Ondersteuning van ouders bij de opvoeding van hun kind, waarbij sprake kan zijn van een auditieve beperking, een taalontwikkelingsstoornis en/of van autisme.
- Doven, slechthorenden of CODA’s (kinderen van dove ouders): Begeleiding van (jong-)volwassenen individueel en/of ondersteuning van dove of slechthorende ouders bij de opvoeding van hun (horende) kind.

Hoe:
- Oplossingsgericht: Doelen zijn uitgangspunt van de begeleiding. Ontdekken van kwaliteiten.
- Diverse methodieken: o.a. oplossingsgericht werken, NLP, video-hometraining en PPG (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding).
- Combinatie coaching en opvoedingsondersteuning wanneer daar behoefte aan is: werken aan persoonlijke problematiek van de ouders leidt tot meer blijvende verbetering in de opvoeding
- Communicatie: verbeteren van de communicatie onderling, ondersteunende communicatie, gebarentaal wanneer er sprake is van een auditieve beperking.
- Doorbreken van patronen: bewustwording en verandering van belemmeringen die voortkomen uit de opvoeding.
- Netwerk: betrekken van net netwerk in de begeleiding en eventueel uitbreiding van het netwerk.

Astrid van Hoek heeft diverse contracten, Jeugdhulp en WMO, met gemeenten in Zuidoost Brabant en de gemeente Maasdriel. 

 

Voor de gemeente Eindhoven gaat het om de volgende productcodes: Jeugdhulp ambulant regulier: outputgericht midden (45A08) en Ondersteuning zelfstandig leven midden en zwaar, jeugd en volwassenen (50J, 50J08,10A57 en 10A59).

Laatst bijgewerkt: 27-08-2020

Specificaties

KvK 65079027
AGB WMO 98101201
AGB Jeugd 98101201
Telefoonnummer 0640375704
Website  Website
Aantal werknemers
Gecontracteerde productcodes
  •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
  •   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
  •   42A03 Vervoer Jeugd
  •   42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
  •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
  •   50J10 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (middel)
  •   50J11 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (zwaar)
  •   10W03 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit middel
  •   10W04 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Oirschot (Spoordonkseweg)
Spoordonkseweg 45
5688KB Oirschot
 Beschrijving
0640375704
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Diensten

Individuele begeleiding - 50J08
Ambulante begeleiding (jong-) volwassenen - 10A38