Auti-View
Auti-View
  Met verwijzing 
Productcodes:
07A03, 10A38, 10A39, 50J08, 10A60 meer...
Locatie:
Eindhoven

St Bonifaciuslaan 15
5643NA 

Eindhoven
0621525806
Bereikbaar: werkdagen

Auti-View

Het begeleiden van personen met een Autisme Spectrum Stoornis (autisme) vraagt een speciale aanpak. Auti-View helpt kinderen en (jong-) volwassenen met autisme en biedt hen de kans hun zelfredzaamheid in deze maatschappij te verbeteren. Autisme is een positieve handicap waaruit, met de juiste begeleiding, veel voordelen te behalen zijn. De kracht van Auti-View is om vanuit verschillende invalshoeken (jong-) volwassenen en kinderen met autisme te begeleiden. De verschillende vormen van begeleiding zijn heel persoonlijk en worden gedaan in goede afstemming met de cliënt. Er is altijd ruimte voor ideeën en wensen en we kijken samen naar de mogelijkheden om deze te verwezenlijken. Tijdens het begeleidingstraject wordt een goede band met de cliënt opgebouwd, waardoor veel positiviteit ontstaat. Auti-View weet hoe mensen met autisme denken en zaken beleven en heeft meteen door wat er speelt. Hierdoor komen we snel tot de gewenste resultaten. Ook de directe omgeving van een persoon met autisme speelt in de begeleiding van Auti-View een belangrijke rol. De belevingswereld van de cliënt verschilt vaak enorm van de belevingswereld van zijn of haar omgeving. Door de kennis en inzichten van Auti-View worden deze verschillende belevingswerelden nader tot elkaar gebracht, met als resultaat wederzijds begrip en acceptatie.

In het voorjaar van 2018 heeft Auti-View activiteitencentrum de Lantaern geopend voor volwassenen met autisme. De activiteiten van de Lantaern kunnen bestaan uit industriële, ambachtelijke en dienstverlenende werkzaamheden. Er worden ook sfeer-, spel- en belevingsgerichte activiteiten, kook– en bakactiviteiten georganiseerd. We werken ook met thema’s en bieden activiteiten aan om het communicatieve stuk niet te zwaar en te beladen te maken. Dan is muziek, computeren en wandelen een mooi hulpmiddel. Inmiddels is de Lantaern gestart met een traktatieservice, waaraan met veel enthousiasme wordt deelgenomen.

Laatst bijgewerkt: 03-06-2019

Specificaties

KvK 65547454
AGB WMO  98099671
AGB Jeugd  98099671
Telefoonnummer 06-21525806
Website  Website
Aantal werknemers
Gecontracteerde productcodes
 •   07A03 Ondersteuning zelfstandig leven – dagbesteding
 •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
 •   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
 •   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
 •   10A60 Ondersteuning zelfstandig leven - plus
 •   10A50 Activering (middel)
 •   10A53 Dagbesteding (middel)
 •   42A03 Vervoer Jeugd
 •   42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
 •   08A03 Vervoer WMO
 •   08A04 Vervoer WMO Rolstoel
 •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
 •   50J10 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (middel)
 •   50J11 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (zwaar)
 •   10W02 Ondersteuning zelfstandig leven – ADL (OZL-ADL)
 •   10W03 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit middel
 •   10W04 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (St Bonifaciuslaan)
St Bonifaciuslaan 15
5643NA Eindhoven
 Beschrijving
0621525806
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Diensten

Behandelen van kinderen met autisme zonder verblijf
Ondersteuning maatschappelijke deelname en werk (jong-) volwassenen met autisme
Ondersteuning in veilig wonen voor volwassenen met autisme
Dagbesteding en arbeidstoeleiding