Buro MAKS
Buro MAKS
  Met verwijzing 
Productcodes:
10A38, 10A39, 50J08, 42A03, 42A04 meer...
Locaties:
Tilburg en Eindhoven

Don Sartostraat 2
5022HA 

Tilburg
088-4008800
Bereikbaar: werkdagen

Buro MAKS

ORGANISATIE

MAKS biedt ambulante, specialistische begeleiding en behandeling aan kinderen, jeugd en volwassenen met psychische en/of psychiatrische problematiek. Ons werkgebied is Noord-Brabant en Rivierenland.

Jaarlijks ondersteunen wij ruim 1100 volwassen en 300 kinderen/jeugd en hun directbetrokkenen bij het omgaan met problemen die zij ervaren, zodat zij zoveel mogelijk zelf hun leven kunnen vormgeven en mee kunnen doen in de samenleving. Wij geloven dat je in de eigen leefomgeving de beste resultaten bereikt en daarom bezoeken wij onze cliënten thuis of daar waar zij zich thuis voelen. Specialistische kennis combineren wij met menselijkheid, nabijheid en lef.

GEBODEN ZORG

Kind & Jeugd (0-18 jaar)         

 • Intensieve Specialistische Gezinsbehandeling
 • Kortdurende Specialistische Gezinsbehandeling
  • Kortdurende Specialistische Gezinsbehandeling – 0 tot 7 jaar
  • Kortdurende Specialistische Gezinsbehandeling – ADHD
  • Kortdurende Specialistische Gezinsbehandeling – Autisme
  • Kortdurende Specialistische Gezinsbehandeling – Videofeedback
  • Kortdurende Specialistische Gezinsbehandeling – Contextuele Diagnostiek

Volwassenen (18+ jaar)          

 • Ambulante specialistische Begeleiding Volwassenen – gericht op versterken en behoud
 • Ambulante specialistische Behandeling Volwassenen – gericht op ontwikkeling en (gedrags)verandering
 • Woonbegeleiding Chapeau - LingeErf Tiel en Chapeau Tilburg

KLACHTENREGELING

Iedere klacht nemen we serieus en behandelen we met als doel om de hulpverlening op een goede manier voort te zetten en te verbeteren. MAKS heeft een klachtenregeling voor zowel Jeugdwet, WMO als zorgverzekeringswet, een klachtenfunctionaris, een klachtencommissie en is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website.

OVERIGE INFORMATIE

MAKS wil dat cliënten verder komen en biedt een onderscheidend en afgebakend ambulant dienstenaanbod:

 • specialistische begeleidings- en behandelprogramma’s;
 • vernieuwende vormen van specialistische ambulante begeleiding (zoals blended care: een combinatie van face-to-face en online dienstverlening);
 • het bieden van (ambulante) 24-uurs begeleiding in de setting van groepswonen.

KWALITEITSBORGING

Ambulante hulpverleners:

 • zijn minimaal HBO-geschoold en specifiek geschoold op doelgroep (Kind/Jeugd, Volwassenen Begeleiding, Volwassenen Behandeling);
 • Kind/Jeugd zijn SKJ- of BIG-geregistreerd;
 • hebben de opleiding IAG (of gelijkwaardig) afgerond;
 • reflecteren structureel op hun werk d.m.v. intervisie en shared caseloadbesprekingen.

Een WO-geschoolde behandelaar kan geconsulteerd worden.

HULPVERLENING

 • is gebaseerd op Herstelondersteunende Zorg - Visie op herstel;
 • is resultaat- en oplossingsgericht.

We meten:

 • resultaten d.m.v. vragenlijsten bij start, gedurende en einde begeleiding;
 • cliënttevredenheid na afronding van het zorgplan;

De samenwerking tussen begeleider en cliënt wordt besproken aan de hand van Directe Cliëntfeedback (SRS).

MAKS is HKZ-gecertificeerd en wij werken volgens de laatste wet- en regelgeving. We hebben de zaken goed op orde en werken continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

TREFWOORDEN

ADHD/ADD, ambulant, angst, autisme, begeleiding, bipolair, borderline, dagbesteding, depressie, dwang- en stemmingsstoornis, eetstoornis, financiën, gedragsstoornis, GGZ, hechtingsstoornis, herstelgerichte zorg, hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit, huilbaby, huishouden, huisvesting, jeugdhulp 1op1, leren, lichamelijke gezondheid, maatschappelijke participatie, OCD, ontwikkeling, persoonlijkheidsstoornis, psychiatrie, psychisch functioneren, psychose, psychosociale, psychotisch, PTSS, seksualiteit, seksuele ontwikkelingsproblemen, sociaal functioneren, specialistische GGZ, stoornis, studiebegeleiding, thuisbegeleiding, trauma (complex), vaardigheden, verslaving, werken, wonen, woonbegeleiding, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zingeving.

Geen nauwe samenwerkingen gehad met andere partners in de afgelopen tijd 

Laatst bijgewerkt: 28-05-2020

Specificaties

KvK 18085004
AGB WMO  73732705
AGB Jeugd  73732705
Telefoonnummer 088-4008800
Website  Website
Aantal werknemers
100-500
Gecontracteerde productcodes
 •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
 •   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
 •   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
 •   42A03 Vervoer Jeugd
 •   42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
 •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
 •   45J20 Jeugdhulp ambulant regulier GGZ (middel)
 •   45J21 Jeugdhulp ambulant regulier GGZ (zwaar)
 •   45J22 Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (licht)
 •   10W03 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit middel
 •   10W04 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Tilburg (Centraal bureau)
  Hoofdvestiging
Don Sartostraat 2
5022HA Tilburg
088-4008800
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Team Oost-Zuid)
  Nevenvestiging
Noord Brabantlaan 303
5657GB Eindhoven
 Beschrijving
088-4008895
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Diensten