de juiste zorg
Met verwijzing 
Productcodes:
07A03, 10A38, 10A39, 08A03, 08A04 meer...
Locatie:
Helmond

Heistraat 82
5701HR 

Helmond
0615333812
Bereikbaar: werkdagen en weekend

de juiste zorg

De Juiste Zorg is een organisatie gespecialiseerd in het bieden van intensieve begeleiding aan mensen die niet goed mee kunnen komen in onze samenleving. De reden daarvan kan onder andere te maken hebben met huishoudelijk geweld, verslaving of opvoedproblemen. Deze mensen hebben maatschappelijke begeleiding nodig en daar is De Juiste Zorg voor. Wat ons betreft is iedere cliënt uniek en daar passen wij onze begeleiding dan ook op aan. Het vragen om hulp is vaak een grote stap, maar wanneer de cliënt merkt hoe laagdrempelig De Juiste Zorg is, is hij of zij snel bereid onze hulp te accepteren. Samen met de cliënt zoeken wij naar oplossingen. Binnen De Juiste Zorg gaan wij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van onze cliënt. We nemen geen overhaaste stappen/beslissingen, maar stapje voor stapje, opdat de cliënt weer zelfvertrouwen krijgt. Motiveren, stimuleren en intensieve begeleiding is hierbij van essentieel belang. Voordat we van start gaan met het begeleiden van een cliënt, maken wij een nulmeting (volgens de ZRM-methode) en formuleren vervolgens onze doelen. Hierna volgt na 6 maanden wederom een meting, zodat het inzichtelijk wordt of we wel/niet onze doelen hebben behaald. In de tussenliggende periode kan het zijn dat we de doelen moet bijsturen, een en ander is afhankelijk van de situatie waarin de cliënt zich bevindt. Om de participatie van cliënten te bevorderen maken wij dankbaar gebruik van ons netwerk en hebben zodoende veelvuldig overleg met GGZ, Novadic, WMO-consulenten, bewindvoerders, ketenpartners, behandelaar(s), justitie, werkgevers etc. Daar waar mogelijk wordt direct bij aanvang cliëntenbegeleiding, samenwerking gezocht met het netwerk van de cliënt. Dit om een optimaal plan van aanpak te kunnen opleveren waar zowel de cliënt, zijn netwerk en De Juiste Zorg volledig achterstaan. Tot slot, steeds is het streven om cliënten (weer) te laten deelnemen aan de maatschappij en ze zelfstandig te laten wonen met extramurale begeleiding.

Met verwijzing  

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Soort aanbod Met verwijzing
KvK 65315553
AGB WMO 98101671
AGB Jeugd 98101671
Telefoonnummer 0615333812
Website  Website
Aantal werknemers

Gecontracteerde productcodes

Productcodes
  • 07A03 Ondersteuning zelfstandig leven – dagbesteding
  • 10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
  • 10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
  • 08A03 Vervoer Wmo
  • 08A04 Vervoer Wmo Rolstoel
  • 10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
  • 10W02 Ondersteuning Zelfstandig Leven 4 - ADL

Locaties

Diensten van de juiste zorg zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Helmond (Heistraat)
Heistraat 82
5701HR  Helmond
 Beschrijving
0615333812
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Producten en diensten