Gezinshuis Kroon
Gezinshuis Kroon
  Met verwijzing 
Productcodes 43A04 en 43J40
Locatie Eindhoven

Van Dormaalstraat 8, 5624KH Eindhoven

  06-55882827
  Bereikbaar: werkdagen

Gezinshuis Kroon

Gezinshuis Kroon is een gezinshuis voor jeugdigen die niet thuis kunnen of mogen wonen. Het gezinshuis heeft een Keurmerk voor Gezinshuizen en ISO9001 certificaat. Als gezinshuis ouders hebben we meer dan 20 jaar ervaring als (crisis)pleeggezin en ruim 10 jaar als gezinshuis. We zijn een gewoon gezin, die de jeugdigen vanuit oprechte betrokkenheid en een christelijke levensvisie coachen en begeleiden naar een (zoveel mogelijk) zelfstandig functioneren in de maatschappij. Daarbij vinden wij het belangrijk dat iedere jeugdige een zo goed mogelijk contact heeft met zijn of haar gezin van herkomst, en bouwt aan een eigen steunend netwerk. Verder willen wij dat iedere jeugdige een diploma haalt en een plek vind op de arbeidsmarkt. Ieder doet dat binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Om de stap naar zelfstandigheid beter te kunnen maken, bieden jeugdigen die langer bij ons wonen, en daar klaar voor zijn, een zelfstandigheidstraining. In onze coaching en begeleiding richten wij ons op zelfstandigheid. Daarmee brengen we de opvoeding van de jeugdigen zo dicht mogelijk bij het gewone leven. Als gezinshuis hebben we geen strakke omschrijving van jeugdigen die bij ons kunnen wonen. Wel vinden wij het belangrijk dat hij of zij ouder is dan 8 jaar en past in ons gezinssysteem van dat moment. Ook vinden wij het belangrijk dat de jeugdige zelf de keuze maakt om bij ons te wonen.
Laatst bijgewerkt: 05-01-2021

Specificaties

KvK 62193554
AGB WMO 98105045
AGB Jeugd 98105045
Telefoonnummer 06-55882827
Website  www.gezinshuiskroon.nl 
Aantal werknemers
  0-10
Zorgsoorten Verblijf (jeugd en volwassenen)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden, Wonen en Lichamelijke gezondheid
Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)
Wachtlijst
  Geen
Gecontracteerde productcodes
  •   43A04 Gezinshuis
  •   43J40 Verblijf spoedhulp Jeugd

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
Van Dormaalstraat 8, 5624KH Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Jeugdhulp verblijf: outputgericht (zwaar)
Jeugdhulp crisis verblijf: inspanningsgericht

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.