Humanitas Eindhoven
Humanitas Eindhoven
  Zonder verwijzing 
Locatie Eindhoven

Dr Cuyperslaan 64, 5623BB Eindhoven

  040-2065350
  Bereikbaar: werkdagen

Humanitas Eindhoven

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis, tijdelijk en altijd in de buurt.

Humanitas Eindhoven biedt de volgende activiteiten: Home-Start, Begeleide OmgangRegeling (BOR), Jeugdsupport, Get a Grip, Meedoen in de wijken, Gesprekken van Mens tot Mens en Belgezel. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Humanitas werkt met het principe van het tandemmodel, wij ondersteunen de deelnemer, maar nemen niet over. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst: dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

We werken o.a. samen met WijEindhoven, zorgaanbieders, zorginstellingen, scholen, taalaanbieders, rechtbank, VHE, MEE, Mantelzorg verlicht, Present, Zelfhulpnetwerk. We zijn ook actief in de regiogemeenten rondom Eindhoven

Laatst bijgewerkt: 02-04-2021

Specificaties

KvK
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 0630409161
Website  www.humanitas.nl/eindhoven 
Aantal werknemers
  10-100
Zorgsoorten
Leefgebieden Gezin en opvoeden, Huiselijke relaties en sociale contacten, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Leren, Geld en Zingeving
Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Wachtlijst
  Tussen 2 en 4 weken

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
  Nevenvestiging
Humanitas Eindhoven
Dr Cuyperslaan 64, 5623BB Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.