Metabletica BV
Metabletica BV
  Met verwijzing 
Productcodes:
45J14, 45J15, 42A03, 42A04, 42VC1 meer...
Locaties:
Valkenswaard en Budel

De Hofnar 2
5554DA 

Valkenswaard
0402010022
Bereikbaar: werkdagen

Metabletica BV

Het doet ons veel plezier om u via deze weg te informeren over Metabletica. Inmiddels zijn we enige jaren actief in de generalistische en specialistische gezondheidzorg vanuit Valkenswaard en Budel. Metabletica heeft als missie om toegankelijke geestelijke gezondheidszorg, nabij, op maat en specialistisch te leveren. Hierbij hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd. 1. Het invullen van de vraag naar hulpverleningsproducten bij cliënten regionaal in met name de Specialistische zorg. 2. Het ontwikkelen, daar waar nodig, van hulpverleningsspecialisaties in tegenstelling tot globalisering. 3. Het bieden van onderwijs aan professionals en semiprofessionals op het gebied van hulpverlening. 4. De zorg betaalbaar, van goede kwaliteit, met continuïteit, leveren. Ambitie Vanuit deze doelstellingen wordt onze ambitie duidelijk. We willen de zorg voor onze cliënten betaalbaar houden. Dat kan door de zorg efficiënt en effectief, op basis van een redelijke prijs, gericht op een verbetering van het welbevinden van de cliënt, te leveren. Weinig efficiënt zijn bijvoorbeeld no-shows en drop-outs. Beiden hangen samen met de wijze waarop de zorg wordt gerealiseerd. Concept van zorg nabij, toegankelijk en op maat Het vraaggestuurde aanbod van Metabletica kan binnen de regio gerealiseerd worden samen met stakeholders, zoals huisartsen, Medisch specialisten, LOT-teams, POH-er GGz, maatschappelijk werk, scholen etc.. Op grond daarvan worden evidence-based, experience-based en practice-based werken sterker verankerd in het hulpverleningsproces. Vanuit Metabletica zal de zorg aangeboden worden vanuit Matched Care. Op grond van gedegen onderzoek wordt in samenwerking met de cliënt een plan gemaakt dat aansluit bij de hulpvraag en de hulpgedachte van de cliënt. Metabletica maakt zo goed mogelijk gebruik van evidence- en experiencebased werken omdat het leert dat het hulpverlenen in overeenstemming met richtlijnen en protocollen het beste resultaat oplevert. Practicebased werken leert dat bij de hulpverlening aan cliënten, andere variabelen een rol spelen, veelal op het gebied van de interactie, die van groot belang zijn voor het welslagen van de therapie. De non-specifieke variabelen laten ruimte om de therapie op maat aan te bieden volgens de richtlijn of het protocol. Samen met het bovenstaande en het uitgangspunt dat de cliënt het beste kan aangeven wat hij of zij nodig heeft wordt de zorg op maat geboden. Uiteindelijk gaat het uiteraard om het gemeten effect en welbevinden van de cliënt. Om aan die missie gestalte te geven wordt gebruik gemaakt van prestatie-indicatoren op het gebied van kwaliteit: 1. Selectiviteit; indien onze medewerkers niet in staat zijn om de client, U, te behandelen en beter door anderen behandeld kunnen worden. Dit is vastgelegd binnen de indicaties en contra-indicaties van Metabletica. 2. Doelrealisatie; vastgesteld samen met de client. 3. Snelheid; deze hangt samen met de doelrealisatie. Met de patiënt wordt afgesproken hoe lang de behandeling gaat duren. Voorts hangt daarmee samen dat de behandeling in een multidisciplinair overleg wordt geïndiceerd en geëvalueerd, zodat de behandelaar niet alleen verantwoordelijk is voor die behandeling. 4. Productiviteit; deze is gericht op de core activiteit namelijk behandelen van clienten. Behandelaars worden ondersteund om zich volledig te richten op het behandelen van clienten. 5. Klantgerichtheid. Om vorm te geven aan de missie is de opbouw van de organisatie anders ten opzichte van andere instellingen. De organisatie garandeert een hoge mate van flexibiliteit. De ervaring op grond van het handelen van de zorgprofessional is leidend voor de visie van Metabletica en het daaruit voortkomende beleid. Het beleid is de aanzet voor veranderend handelen. Daarmee doen we onze naam Metabletica eer aan.

Laatst bijgewerkt: 08-07-2019

Specificaties

KvK 17283580
AGB WMO  22227368
AGB Jeugd  22227368
Telefoonnummer 0402010022
Website  Website
Aantal werknemers
10-100
Gecontracteerde productcodes
 •   45J14 Diagnostiek
 •   45J15 Controle psychofarmaca
 •   42A03 Vervoer Jeugd
 •   42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
 •   42VC1 Vervoer Jeugd C1
 •   42VC2 Vervoer Jeugd C2
 •   42VC3 Vervoer Jeugd C3
 •   42VC4 Vervoer Jeugd C4
 •   42VC5 Vervoer Jeugd C5
 •   45J20 Jeugdhulp ambulant regulier GGZ (middel)
 •   45J22 Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (licht)
 •   45J23 Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (middel)
 •   45J21 Jeugdhulp ambulant regulier GGZ (zwaar)
 •   45J25 Jeugdhulp ambulant specialistisch opgroei en opvoedproblematiek (midden)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Valkenswaard (De Hofnar)
De Hofnar 2
5554DA Valkenswaard
 Beschrijving
0402010022
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Budel (De Dam)
De Dam 1
6021KM Budel
 Beschrijving
09002010022
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Diensten

Jeugdhulp ambulant regulier zwaar
Specialistische geestelijke hulpverlening middel
Specialistische geestelijke hulpverlening B
Jeugdhulp specialistisch
Diagnostiek