Platform VG Zuidoost Brabant
Platform VG Zuidoost Brabant
  Zonder verwijzing 
Locatie Eindhoven

Struyckenstraat 10, 5652GM Eindhoven

  040 8458602
  Bereikbaar: werkdagen

Platform VG Zuidoost Brabant

Het Platform biedt begeleiding bij het regelen van alle soorten van zorg rondom een verstandelijke beperking. U kunt bij het Platform verstandelijk gehadicapten Zuidoost Brabant (Platform VG ZoB) terecht voor adviezen over:
financien, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, verslaving, activiteiten, dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie.

Project Steunwiel uitgevoerd door Platform VG
Platform VG ZoB voert het LVB - project Steunwiel uit. (LVB; licht verstandelijk beperkt).
Steunwiel is een groep ervaringsdeskundigen die wordt begeleid vanuit het Platform VG Zuidoost-Brabant. Steunwiel gaat in Eindhoven werken aan haar zichtbaarheid bij lotgenoten en maatschappelijke partners. Steunwiel heeft een eigen website en gaat advies geven over de problemen die spelen bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

In 2017 heeft Platform VG ZoB in opdracht van de gemeente Eindhoven deze nieuwe uitdaging aangenomen rondom de doelgroep LVB en is dit project gestart. Het doel is het versterken van de positie van burgers  met een licht verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Het Platform wil dit bereiken door ervaringsdeskundigen van Steunwiel vraagbaak te laten worden voor hun lotgenoten, alle burgers uit Eindhoven die moeite hebben om mee te komen door bijvoorbeeld leermoeilijkheden. Anderzijds neemt Steunwiel de rol van ambassadeur op zich voor deze groep richting maatschappelijke partners in Eindhoven zoals de gemeente, woningbouw, UWV en hulpdiensten. Bij elke presentatie of bijeenkomst zal Steunwiel aanbieden om met de betreffende organisaties mee te denken in het rekening houden met de doelgroep LVB als het gaat om communicatie en begrip.

Heeft jouw organisatie interesse in een presentatie van (een van de leden van) Steunwiel, neem dan contact op met Dirk Kox, coördinator van Steunwiel. Gegevens kunt u vinden op de website van Steunwiel.

De groep ervaringsdeskundigen bestaat op dit moment uit vier leden. Maandelijks komt de groep samen om te overleggen wat belangrijke thema’s zijn die spelen. De taken die er op dit moment zijn, zijn het inrichten van een website en de voorbereiding voor het geven van presentaties. De groep heeft hiervoor onderwerpen geselecteerd waarmee ze zich verbonden voelt. In ieders verhaal is de gemene deler: overschatting.

Werkgroep LVB
Naast activiteiten vanuit Steunwiel sluit het Platform VG ook aan bij de werkgroep LVB. Deze werkgroep is een initiatief van stichting Carrousel en heeft als doel om de doelgroep LVB meer te laten meedoen in de samenleving. De werkgroep LVB heeft als bijzonder aandachtsgebied vrijetijdsbesteding en ontmoeten. Een grote wens vanuit de werkgroep is een laagdrempelige activiteitenkalender voor de doelgroep LVB (toegankelijker en meer toegespitst dan de steunwijzer). Deze activiteitenkalender wordt ondergebracht op de websites van Steunwiel en Platform VG.
 

Laatst bijgewerkt: 22-07-2019

Specificaties

KvK 17243951
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 040 8458602
Website  www.platformvgzuidoostbrabant.nl 
Aantal werknemers
  0-10
Zorgsoorten
Leefgebieden
Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Wachtlijst

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
Struyckenstraat 10, 5652GM Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.