Psychologenpraktijk Oog
Psychologenpraktijk Oog
  Met verwijzing 
Productcodes:
45J01, 45J14, 45J15, 42A03, 42A04 meer...
Locaties:
Eindhoven en Geldrop meer...

Bogert 10
5612LZ 

Eindhoven
0402136461
Bereikbaar: werkdagen

Psychologenpraktijk Oog

Psychologenpraktijk Oog is een algemene praktijk voor psychologie en pedagogiek, waar kinderen, adolescenten, ouders en volwassenen terecht kunnen voor psychologische hulpverlening. We gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt in plaats van zijn beperkingen. Kernbegrippen in onze visie zijn: gelijkwaardigheid, kwaliteit, doelgerichtheid en verantwoordelijkheid. De afdeling Oog voor Volwassenen biedt primair Generalistische Basis GGZ. Het accent ligt op kortdurende, oplossingsgerichte behandeling en screenende psychodiagnostiek van volwassenen van 18 jaar en ouder. De afdeling Oog voor Kind en Gezin biedt Generalistische Basiszorg en Specialistische GGZ, bestaande uit uitgebreide psychodiagnostiek en verschillende behandelingsvormen aan kinderen van 4 tot 18 jaar en hun ouders. Bij de beschrijving van producten is de productcode aangegeven. Dit is echter een inschatting. Afhankelijk van de ernst van de klachten van de client kan de productcode veranderen. Vaak is het voor een passende behandeling van complexe hulpvragen nodig, dat cliënten gebruik maken van een combinatie van diensten/behandelingen. Welke (combinatie van) behandeling voor de client het best passend is, wordt in overleg met de client en zijn/haar verwijzer afgestemd.

Laatst bijgewerkt: 13-01-2020

Specificaties

KvK 17251390
AGB WMO  22220697
AGB Jeugd  22220697
Telefoonnummer 0402136461
Website  Website
Aantal werknemers
10-100
Gecontracteerde productcodes
 •   45J01 Vaktherapie
 •   45J14 Diagnostiek
 •   45J15 Controle psychofarmaca
 •   42A03 Vervoer Jeugd
 •   42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
 •   42VC1 Vervoer Jeugd C1
 •   42VC2 Vervoer Jeugd C2
 •   42VC3 Vervoer Jeugd C3
 •   42VC4 Vervoer Jeugd C4
 •   42VC5 Vervoer Jeugd C5
 •   45J20 Jeugdhulp ambulant regulier GGZ (middel)
 •   45J21 Jeugdhulp ambulant regulier GGZ (zwaar)
 •   45J22 Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (licht)
 •   45J23 Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (middel)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven (Bogert)
Bogert 10
5612LZ Eindhoven
 Beschrijving
0402136461
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Strijpsestraat)
Strijpsestraat 88
5616GS Eindhoven
 Beschrijving
0402136461
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Aalsterweg)
Aalsterweg 183
5644RA Eindhoven
 Beschrijving
040-2136461
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Fransebaan)
Fransebaan 586
5627RE Eindhoven
 Beschrijving
040-2136461
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Kastelenplein)
Kastelenplein 172
5653LX Eindhoven
 Beschrijving
040-2136461
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Maria van Bourgondielaan)
Maria van Bourgondielaan 14
5616EE Eindhoven
 Beschrijving
040-2136461
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Geldrop (Langstraat)
Langstraat 1
5664GE Geldrop
 Beschrijving
040-2136461
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Artoislaan)
Artoislaan 2
5627JB Eindhoven
 Beschrijving
040-2136461
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Peter van Anrooylaan)
Peter van Anrooylaan 5
5654MA Eindhoven
 Beschrijving
040-2136461
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Noord Brabantlaan)
Noord Brabantlaan 66
5652LE Eindhoven
 Beschrijving
040-2136461
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving