Springplank040
Springplank040
  Met verwijzing 
Productcodes:
10A38, 10A39, 10A47, 10A48, 10W01 meer...
Locatie:
Eindhoven

Lichttoren 12
5611BJ 

Eindhoven
040-3041373
Bereikbaar: werkdagen

Springplank040

Via werk faciliteren naar een beter bestaan… In onze visie is werk de katalysator voor elk mens en de beste manier van invulling van dagbesteding. Ritme, maatschappelijk betrokkenheid en kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Het gaat om persoonlijke mogelijkheden en niet om het volgen van een vast re-integratie of zorgproces. Wat iemand wel kan staat centraal. Werken geeft structuur, vergroot zelfredzaamheid en zorgt voor een uitbreiding en verbetering van het sociale netwerk. Werk geeft het gevoel zinvol bezig te zijn en volwaardig mee te tellen. Eigenwaarde en zelf de "eigen boontjes te doppen". Werk is positief voor participatie en maatschappelijke betrokkenheid. Voor mensen die tussen wal en het schip vallen door combinatie van problemen... Springplank zet zich in voor mensen die niet vanzelfsprekend meedoen met de maatschappij. Soms zelfs zonder vaste woon- of verblijfadres (dakloos). En al langer het gevoel hebben erbuiten te staan. Een groot gevoel van onbegrip. Gemis van zelfvertrouwen en door samenloop van omstandigheden meerdere “uitdagingen” in het leven. Wij geloven niet in doelgroepen. Wij geloven in situaties in het leven die iemand kan overkomen. En sommigen van ons hebben pech. Wij richten ons op het faciliteren van (dreigend) dakloze mensen naar werk en/of woning. Hieronder kunnen ook mensen vallen met een verslavingsverleden, detentieverleden, etc. Door te werken met maatwerkarrangementen. Om dit te kunnen faciliteren gaan we (re-integratie) samenwerkingsverbanden aan o.a. via Collectief040 met (middel)grote bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de stad en bewoners. Onze kandidaten gaan bij hen aan de slag via een (leer-) werkarrangement. Doel is om via de opgedane ervaring weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt en een eigen inkomen te verdienen via een eigen baan. Springplank kent twee type arrangementen: (leer-) werkarrangement exclusief wonen Speciaal voor mensen die zelf al (tijdelijke) huisvesting hebben gevonden of voor wie huisuitzetting op korte termijn dreigt en een eigen inkomen willen. Samen met hen kijken we naar eventuele invulling voor extra ondersteuning op andere leefgebieden. Springplank faciliteert, zodat iemand goed kan werken. Het einddoel: Duurzame stabiliteit op financieel gebied. Iemand is binnen 3-6 maanden (grotendeels) uitkeringsonafhankelijk en de schulden zijn stabiel. Er is een betaalde baan van minimaal 28 uur per week en voor minimaal een half jaar. Van het inkomen kan zelf de huisvesting betaald worden. In ZRM-termen: een kandidaat ontwikkelt zich van trede 1-2 op inkomen naar trede 3-4. (leer-) woonarrangement inclusief werken Voor mensen die op straat zijn komen te staan en tijdelijke huisvesting of begeleiding om zelfstandig te kunnen wonen nodig hebben èn bereid zijn te werken. Springplank is voor de kandidaat de “ketenregisseur”. Op alle noodzakelijke leefgebieden wordt begeleiding geboden, inclusief een eventueel tijdelijk dak boven het hoofd. Ketenpartners conformeren zich aan de aanpak van Springplank in hun begeleiding en Springplank bewaakt de gemaakte afspraken. We maken tevens resultaatafspraken op andere leefgebieden dan financiën uit de ZRM.

Laatst bijgewerkt: 12-07-2019

Specificaties

KvK 57611262
AGB WMO  98100981
AGB Jeugd  98100981
Telefoonnummer 040-3041373
Website  Website
Aantal werknemers
10-100
Gecontracteerde productcodes
  •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
  •   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
  •   10A47 Werk (middel)
  •   10A48 Werk (zwaar)
  •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
  •   10W03 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit middel
  •   10W04 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (Lichttoren)
Lichttoren 12
5611BJ Eindhoven
 Beschrijving
040-3041373
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Diensten

(leer-) werkarrangement exclusief wonen
(leer-) woonarrangement inclusief werken