Stichting AyganZorg
Stichting AyganZorg
  Met verwijzing 
Productcodes:
07A03, 10A38, 10A39, 10A53, 08A03 meer...
Locatie:
Eindhoven

Bloemfonteinstraat 64
5642EH 

Eindhoven
0407370037
Bereikbaar: werkdagen

Stichting AyganZorg

Wat maakt AyganZorg anders dan anderen? Wij bieden hulp aan iedereen, ongeacht iemands afkomst. Onze specialisme ligt daarbij in het bieden van verschillende vormen van zorg aan cliënten van niet-westerse afkomst in hun eigen taal en cultuur. Daarom hebben wij ook een grote diversiteit aan medewerkers. Op deze manier kunnen wij optimaal rekening houden met uw geloofsovertuiging, cultuur, normen en waarden. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Als u specifieke wensen heeft, kunt u dit doorgeven aan onze zorgmanager. Wij doen ons best om onze zorg zoveel mogelijk op uw wensen af te stemmen. Kwaliteit staat voorop Onze organisatie heeft een HKZ certificaat. Dit certificaat geeft aan dat wij voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. Het is een landelijk keurmerk dat garandeert dat wij professionele zorg van hoge kwaliteit bieden aan onze cliënten. Concreet houdt dit in dat we onze zaken goed op orde hebben en constant werken aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening. De cliënt staat hierbij altijd centraal. Diensten Persoonlijke verzorging. Als u door een aandoening of beperking moeite heeft op om uzelf goed te verzorgen, kunt u hulp krijgen bij activiteiten op het gebied van algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Persoonlijke verzorging is gericht op het ondersteunen bij, het stimuleren van, het aanleren of overnemen van deze activiteiten. Denk hierbij aan hulp hij het aan- en uitkleden, douchen, scheren, huidverzorging, in en uit bed helpen, hulp bij eten en drinken. Verpleging. Verpleging is gericht op verpleegkundige taken, zoals het toedienen van medicatie, wondverzorging, geven van injecties, etc. Verpleging wordt uitgevoerd door gediplomeerde hulpverleners. Zij kunnen in opdracht van een arts handelingen uitvoeren, of de cliënt begeleiden om activiteiten aan te leren en correct uit te voeren wanneer iemand de zorg zelf uitvoert. Begeleiding individueel en/of begeleiding groep (dagbesteding). Met betrekking tot begeleiding wordt er onderscheid gemaakt tussen individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband. Individuele begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid in uw thuissituatie te compenseren, ondersteunen of vergroten. Dit kan activerend of ondersteunend zijn. Denk hierbij aan zaken als plannen van activiteiten, regelen en structureren van dagelijkse zaken en het nemen van beslissingen. Het is ook mogelijk om te helpen bij het voorbereiden van gesprekken met instanties op het gebied van o.a. werken en wonen. Daarnaast kan praktische hulp en ondersteuning geboden worden. Begeleiding in groepsverband is met name gericht op het bieden van dagstructuur (dagbesteding). Huishoudelijke hulp. Wanneer u niet langer in staat bent om het huishouden (volledig) zelfstandig te doen (bijvoorbeeld door een ziekte of ongeval), kunt u hierbij hulp krijgen. Denk daarbij aan schoonmaken, stofzuigen, wassen en strijken, boodschappen doen en/of koken. Terminale zorg. AyganZorg biedt mensen in de laatste levensfase de mogelijkheid van terminale zorg. Wanneer u of één van uw dierbaren een levensbedreigende ziekte heeft en geen herstellende- of levensverlengende behandeling meer kan krijgen in een ziekenhuis, kunt u terminale thuiszorg krijgen. Wij doen dit met veel respect voor u en uw naasten. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en uw geloofsovertuiging.
Laatst bijgewerkt: 16-07-2019

Specificaties

KvK 57978085
AGB WMO  75752180
AGB Jeugd  75752180
Telefoonnummer 0407370037
Website  Website
Aantal werknemers
10-100
Gecontracteerde productcodes
  •   07A03 Ondersteuning zelfstandig leven – dagbesteding
  •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
  •   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
  •   10A53 Dagbesteding (middel)
  •   08A03 Vervoer WMO
  •   08A04 Vervoer WMO Rolstoel
  •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
  •   10W02 Ondersteuning zelfstandig leven – ADL (OZL-ADL)
  •   10W03 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit middel
  •   10W04 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (Bloemfonteinstraat)
Bloemfonteinstraat 64
5642EH Eindhoven
0407370037
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving