Stichting Boekenwerk
Stichting Boekenwerk
  Met verwijzing 
Productcodes:
10A38, 10A47, 10A50, 10A53, 08A03 meer...
Locatie:
Eindhoven

Bogert 1
5612LX 

Eindhoven
040-7117364
Bereikbaar: werkdagen

Stichting Boekenwerk

Bij Stichting Boekenwerk geven we vorm aan een bedrijf dat niet als doel heeft om winst te maken, maar onze deelnemers een mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontwikkelen. Het is onze missie om een veilige, stimulerende plek te bieden aan mensen met een gemiddelde- tot hoge intelligentie en een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee wordt er een basis gelegd om de eigen kwaliteiten en mogelijkheden zichtbaar te maken en vorm te geven in de maatschappij. 

Wij bieden arbeidstraining waarbij deelnemers door middel van ervaringsgericht leren kennis maken met verschillende beroepssectoren zoals logistiek, (financiële) administratie, automatisering, website onderhoud, marketing, etc. Onze arbeidstraining is voor mensen die:

 • Tot nu toe geen passende begeleiding naar werk of dagbesteding hebben gevonden.
 • Voor mensen die zijn vastgelopen in werk of onderwijs. 
 • Voor mensen die bezig zijn om zichzelf te oriënteren op vervolg onderwijs.
 • Waarvoor ervaringsgericht leren een passende vorm is. 
 • Voor mensen die de vaardigheden (nog) missen om het wensberoep uit te oefenen. 
 • Voor mensen die willen participeren in de maatschappij. 
 • Voor mensen met een diagnose autisme of een soort gelijke begeleidingsvraag. 

Tijdens de begeleiding herkennen wij drie fases (die overeenkomen met de ZRM): 

 1. Oriëntatie: Aandacht van de begeleiding ligt op het zich veilig voelen van de deelnemer bij stichting Boekenwerk. We stellen nog weinig eisen aan; op tijd komen, door werken, in de pauze met anderen verhouden. We bieden de mogelijkheid aan deelnemers om zelf voorwaarden te stellen aan het gevoel van veiligheid ( telefoon bij je houden), wel proberen we deze in de lijn van onze afspraken met andere deelnemers te plaatsen en de deelnemer uit te nodigen zich te conformeren aan de algemene afspraken. De taken die we aanbieden zijn klein en overzichtelijk zodat resultaat wordt bereikt. Er is veel positieve feedback op uitgevoerde taken.
 2. Werknemersvaardigheden: In de begeleiding ligt de aandacht op het stimuleren van het uitvoeren van zoveel mogelijk verschillende taken uit verschillende sectoren om zo steeds meer duidelijk te hebben naar welke beroepssector voorkeur uitgaat en past bij de mogelijkheden van de deelnemers. We stellen meer eisen aan: het op tijd komen, opdrachten uitvoeren volgens instructie, het maken van een planning, evalueren van eigen taken. Persoonlijke of individuele wensen ten aanzien van het gevoel van  veiligheid worden meegenomen in de begeleiding, maar zullen aangepast worden aan de algemene regels en afspraken van Boekenwerk.
 3. Meester-gezel: De begeleiding zal erop gericht zijn de deelnemer te stimuleren zijn of haar kwaliteiten in te zetten op de plek waar deze het beste tot zijn of haar recht komen. Uitgangspunt is dat de deelnemers verantwoordelijkheid draagt voor de basis werknemersvaardigheden zoals het op tijd komen, zorgen dat je fiets of ander vervoersmiddel werkt, dat het eigen netwerk of begeleiders op de hoogte worden gebracht. Stapsgewijs zal de uitstroom worden voorbereid, de begeleiding zal samen met de deelnemer zorgen voor een warme overdracht van de informatie die is opgedaan zodat de deelnemer zo goed mogelijk kan functioneren. De begeleiding zal contact opnemen met mentoren of werkgever van de vervolgplek en zal met de deelnemer zorg dragen voor een overzichtelijk uitstroomprofiel.
Laatst bijgewerkt: 16-07-2019

Specificaties

KvK 56109377
AGB WMO 98101467
AGB Jeugd 98101467
Telefoonnummer 040-7117364
Website  Website
Aantal werknemers
  0-10
Gecontracteerde productcodes
 •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
 •   10A47 Werk (middel)
 •   10A50 Activering (middel)
 •   10A53 Dagbesteding (middel)
 •   08A03 Vervoer WMO
 •   08A04 Vervoer WMO Rolstoel
 •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
 •   10W02 Ondersteuning zelfstandig leven – ADL (OZL-ADL)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (Bogert)
Bogert 1
5612LX Eindhoven
 Beschrijving
040-7117364
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Diensten

10A47 Maatschappelijke deelname en werk midden
10A50 Maatschappelijke deelname en werk midden
10A53 Dagbesteding middel