Stichting Ik Wil
Stichting Ik Wil
 Zonder verwijzing 
Locatie Eindhoven

Dr Cuyperslaan 66, 5623BB Eindhoven

  0633083165
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Ik Wil

Uitgebreide omschrijving

Stichting Ik Wil bouwt aan een samenleving voor iedereen! Eén van de unieke kenmerken van Stichting Ik Wil, is dat er regelmatig mensen uit verschillende culturen aan één activiteit deelnemen. Mensen ontmoeten elkaar met de intentie om een verbinding met de ander te maken, los van religie of politieke overtuigingen. Iedereen is welkom mits je bereid bent een handreiking naar een ander te doen. We organiseren activiteiten, cursussen en trainingen, wijkevenementen zoals cultuuravonden, Iftar-maaltijden, talent markten, jaarvieringen, eindejaarsfeesten, etc. Ons gebouw staat in het teken van thema's ontmoeten, elkaar helpen, leren en op weg naar werk. Als je ons gebouw binnenstapt kom je in de huiskamer waar het gaat over het thema ontmoeten. Hier verwelkomen we je graag met een kopje thee of koffie. Twee keer per week, op de dins- en donderdag, hebben we een inloopspreekuur bemand door onze vertrouwenspersonen die we zelf hebben opgeleid in attitude en gespreksvaardigheden. Buurtbewoners kunnen hier hulpvragen stellen of zich aanmelden om vrijwilligerswerk te doen. De huiskamer staat open voor iedereen. Er is altijd een luisterend oor aanwezig. We creëren hier een warme sfeer. Mensen worden gezien in al hun talent en hier wordt het bewustzijn gestimuleerd dat iedereen kan bijdragen, dat iedereen talent heeft! Naast de huiskamer, in de creatieve ruimte, vinden allerlei activiteiten plaats. Dit zijn voornamelijk activiteiten die gaan over creativiteit, zelfontwikkeling, gezonde leefstijl, kennismaking met andere leefwerelden, taal leren etc. De activiteiten staan open voor iedereen in de wijk en zijn nagenoeg gratis. Wel vragen we om wederkerigheid in de vorm van goederen, klusje of vrijwilligerswerk. We spreken iedereen aan op de eigenkracht om bij te dragen door zelf activiteiten te organiseren of ondersteunend te zijn aan andere activiteiten.

 

Samenwerking met partners

Wij werken samen met onder andere:

- WIJeindhoven (Buurt in Bloei)

- Fontys Hogescholen

- SUMMA College

- Samen voor Eindhoven

- Ervaring die Staat

- Coalitie Samen uit de Armoede

- Omnia

- #Awesome kledingruilatelier

- Circulo

- Van Abbemuseum

- Stichting Leergeld

- ASML

Laatst bijgewerkt: 15-02-2021

Specificaties

KvK 56836899
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 0647695461
Website  www.stichtingikwil.nl 
Aantal werknemers 10-100
Zorgsoorten
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden, Werk, Wonen, Leren, Geld, Huiselijke relaties en sociale contacten en Dagelijkse activiteiten en meedoen
Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Wachtlijst Geen

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Dr Cuyperslaan 66, 5623BB Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen