SWZ
SWZ
  Met verwijzing 
Productcodes:
04W04, 07A03, 10A38, 10A39, 43J11 meer...
Locaties:
Son en Breugel en Eindhoven meer...

Nieuwstraat 70
5691AG 

Son en Breugel
088 7998080
Bereikbaar: werkdagen

SWZ

SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking, (ernstig) meervoudige beperking (EMB) en mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. SWZ biedt hiervoor professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening aan cliënten en hun sociale netwerk. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. Visie SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachten benadert SWZ de cliënten. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. SWZ doet dit met een grote diversiteit aan zorg- en begeleidingsproducten in de regio’s Zuidoost- en Noordoost –Brabant. Om dit te bereiken werkt SWZ nauw samen met partners die een aanvullende waarde hebben zoals het speciaal onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en re-integratiebureaus. Bouwstenen Voor het realiseren van de missie en visie zijn vier kernwaarden essentieel: respect, vraaggerichtheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid. Dat zijn de bouwstenen van de manier van werken en handelen van SWZ.
Laatst bijgewerkt: 27-08-2020

Specificaties

KvK 41093769
AGB WMO 60605913
AGB Jeugd 60605913
Telefoonnummer 0499-471241
Website  Website
Aantal werknemers
  500+
Gecontracteerde productcodes
 •   04W04 Logeren WMO
 •   07A03 Ondersteuning zelfstandig leven – dagbesteding
 •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
 •   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
 •   43J11 Logeren Jeugd
 •   45J12 Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (middel)
 •   45J13 Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (zwaar)
 •   45J14 Diagnostiek
 •   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
 •   42A03 Vervoer Jeugd
 •   42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
 •   08A03 Vervoer WMO
 •   08A04 Vervoer WMO Rolstoel
 •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
 •   42VC1 Vervoer Jeugd C1
 •   42VC2 Vervoer Jeugd C2
 •   42VC3 Vervoer Jeugd C3
 •   42VC4 Vervoer Jeugd C4
 •   42VC5 Vervoer Jeugd C5
 •   45J27 Jeugdhulp ambulant specialistisch (L)VB (middel)
 •   50J10 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (middel)
 •   50J11 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (zwaar)
 •   10W03 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit middel
 •   10W04 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Son en Breugel (Nieuwstraat)
Nieuwstraat 70
5691AG Son en Breugel
 Beschrijving
088 7998080
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Tonnaerstraat)
Tonnaerstraat 92
5622KZ Eindhoven
 Beschrijving
040-401 6400
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Palladiostraat)
Palladiostraat 1
5624AB Eindhoven
 Beschrijving
040-401 6402
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Cornelis van Bijnkershoekstraat)
Cornelis van Bijnkershoekstraat 12
5652GV Eindhoven
 Beschrijving
040-293 2200
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Toledolaan)
Toledolaan 4
5629CC Eindhoven
 Beschrijving
040 2418181
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Diensten

Zelfstandig leven 1 (middel) Wmo
Zelfstandig leven 1 (zwaar) Wmo
Vervoer Jeugd Rolstoel
Jeugdhulp ambulant regulier (middel)
Jeugdhulp ambulant regulier ( zwaar)
Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) C
Diagnostiek
Vervoer Jeugd
Logeren Jeugd
Logeren Wmo
Jeugdhulp ambulant specialistisch - groep (zwaar)
Ondersteuning zelfstandig leven - Wmo - dagbesteding
Jeugdhulp ambulant specialistisch - groep (middel)
Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) B
Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) A
Zelfstandig leven Jeugd- Individueel
Zelfstandig Leven Jeugd (zwaar)
Jeugdhulp ambulant specialistisch(Licht)