Thuiszorg Samen Verder
Thuiszorg Samen Verder
  Met verwijzing 
Productcodes:
10A38, 10A39, 10A60, 15A03, 15A05 meer...
Locaties:
Helmond en Eindhoven

President Rooseveltlaan 4
5707GD 

Helmond
0614827255
Bereikbaar: werkdagen

Thuiszorg Samen Verder

Thuiszorg Samen Verder is een snelgroeiende dynamische organisatie waar ruimte is voor autonomie. Thuiszorg Samen Verder wil de beste zorgaanbieder zijn met een zeer hoge mate van cliënttevredenheid met inzet van doelmatige zorg. Binnen onze organisatie heerst een open cultuur met een actiegerichte houding binnen een prettige werkomgeving. Thuiszorg Samen Verder vindt het van belang dat de cliënt de regie houdt over zijn eigen leven. We wil inspelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen de samenleving en daardoor een eigentijdse organisatie zijn. Samen met onze 200 bevlogen en deskundige medewerkers staan wij dagelijks garant voor persoonlijke en betrokken zorg voor onze cliënten. De kracht van Samen Verder Wij bieden begeleiding waarbij de begeleider, wanneer gewenst en noodzakelijk meerdere keren per week contact heeft met de cliënt. De begeleiding vindt plaats daar waar nodig en wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld ook tijdens de avonduren en in de weekenden. (Wij werken outreachend dat wil zeggen:) - Wij gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt. We werken niet vanuit een van te voren bepaalde methodiek, maar sluiten aan (met behulp van methodieken) op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. - Alle begeleiders zijn autismedeskundig. (het kernteam is alleen gefocust op deze doelgroep) - Onze begeleiding is ook gericht op het systeem van de cliënt. Zo is er aandacht voor de mantelzorgers (ouder(s), partner(s)), maar wordt bijvoorbeeld ook samengewerkt met onderwijs, werk en behandelaren. – Bij Samen Verder zijn de lijnen kort, waardoor er snel geschakeld wordt. - Naast begeleiding is behandeling en/of diagnostiek via Samen Verder ook mogelijk. Doelgroep: Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en / of gedragsstoornis als ADHD/ ODD, en/of een lichte verstandelijke beperking - Alle leeftijden. - echter zijn uitzonderingen/twijfelgevallen bespreekbaar - Juist ook voor ‘moeilijk benaderbare’ cliënten zoals zorgmijders en cliënten die kampen met verslavingsproblematiek of die te maken hebben (gehad) met justitie. - Mensen met persoonlijkheidsproblematiek,) kunnen ook informeren of Samen Verder aan hun zorgvraag kan voldoen. Kwaliteiten: Samen Verder investeert in ketensamenwerking met bijvoorbeeld behandelcentra, onderwijs, arbeid, justitie en gemeenten. - Samen Verder biedt naast begeleiding ook behandeling/ therapie en diagnostiek. - Samen Verder heeft in 2009 een kwaliteitssysteem opgezet en is sinds 2010 HKZ gecertificeerd. - Samen Verder beschikt over een Raad van Toezicht, Klachtencommissie en actieve Cliëntenraad. - Samen Verder beschikt over een contract voor Begeleiding en Verblijf met de zorgverzekeraar en gemeenten. Thuiszorg Samen Verder biedt persoonlijke, verpleegkundige en palliatieve/terminale zorg aan, maar ook huishoudelijke zorg en persoonlijke begeleiding. Wensen van de cliënt staan op de voorgrond en worden in en met onze de zorg verweven. Wij kennen geen uitsluiting van zorg op grond van taal, religie, geaardheid of persoonlijke levensstijl. Mede daardoor kunnen wij onze zorg op een passende, respectvolle wijze en met wederzijds goedvinden aanbieden. Samen Verder hecht veel waarde aan de mening en wensen van de cliënten. In 2013 was de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek een 8,6. Elk kwartaal wordt er aandacht besteed aan clienttevredenheid en het verbeteren daarvan is een continu proces. Dienstverlening: Samen Verder beschikt over verschillende locaties. Er zijn 36 studios , waarvan 1 complex aan de aan de Aalsterweg 137 te Eindhoven, wat uit 27 appartementen bestaat, waarin cliënten begeleid wonen en worden trainingen gegeven en is het mogelijk een behandel of diagnostiektraject te volgen. Individuele begeleiding wordt aangeboden in de thuissituatie, school, werk of andere gewenste locaties, afhankelijk van de vraag van de cliënt. De begeleiding kan betrekking hebben op verschillende gebieden. Enkele voorbeelden zoals werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid, emotieregulatie en gedrag, verbeteren van zelfbeeld of zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, oriëntatie in plaats en tijd of gezondheid en dagelijks voorkomende verzorgingstaken. Gezinsondersteuning wordt veelal ingezet in de thuissituatie. De ondersteuning heeft over het algemeen als doel om ouders/verzorgers praktisch te ondersteunen en te ontlasten van boven gebruikelijke zorg. Beschermd wonen: Begeleid zelfstandig wonen en beschermd wonen wordt aangeboden in Helmond en Eindhoven. Met de zorg staat het aanleren van vaardigheden om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen centraal. Er wordt gewerkt met een individueel zorgplan met resultaatafspraken dat afgestemd wordt op de verworven- en nog aan te leren vaardigheden van de bewoner.
Laatst bijgewerkt: 17-07-2019

Specificaties

KvK 52496333
AGB WMO  75751170
AGB Jeugd  75751170
Telefoonnummer 0614827255
Website  Website
Aantal werknemers
100-500
Gecontracteerde productcodes
 •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
 •   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
 •   10A60 Ondersteuning zelfstandig leven - plus
 •   15A03 Ondersteuning wonen, outputgericht, midden exclusief wooncomponent
 •   15A05 Ondersteuning wonen, outputgericht, midden inclusief wooncomponent
 •   15A07 Beschermd wonen, outputgericht
 •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
 •   15W01 Ondersteuning wonen midden, ambulant, inclusief huisvesting
 •   15W02 Beschermd wonen - licht
 •   10W03 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit middel
 •   10W04 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Helmond (President Rooseveltlaan)
President Rooseveltlaan 4
5707GD Helmond
0614827255
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Aalsterweg)
Aalsterweg 137
5644RA Eindhoven
0492-476001
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Diensten