Tjoiz BV
Tjoiz BV
  Met verwijzing 
Productcodes:
10A38, 10A39, 50J08, 10A47, 10A50 meer...
Locatie:
Waalre

Heuvelstraat 5
5581VP 

Waalre
0402221110
Bereikbaar: werkdagen

Tjoiz BV

Tjoiz is een organisatie voor Onderwijs en Jeugdhulp! Wij voeren maatwerkprogramma’s uit voor jongeren en jongvolwassenen die a.g.v. uiteenlopende redenen vastlopen, of zijn vastgelopen, in het onderwijs en in het dagelijkse leven problemen ervaren. Door middel van Ondersteuning Maatschappelijke Deelname, Onderwijs en Werk (Beroepsgericht Leren & Werken) begeleiden wij jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling, het wegnemen van belemmeringen, zelfredzaamheid, het maken van een bewuste keuze voor een beroepsrichting en/of onderwijs, het organiseren van een passende leer-/werkomgeving en passend onderwijs, het volgen van onderwijs, het behalen van een (start)kwalificatie, het groeien in een echte betaalde baan…. De achtergrond en omstandigheden van de jongeren waarmee wij aan de slag gaan zijn vanzelfsprekend heel wisselend, elke situatie is uniek. De overeenkomsten zijn dat de jongeren een specifieke hulp- leer- en ontwikkelvraag hebben, de aansluiting met onderwijs en de arbeidsmarkt missen en meestal een combinatie zoeken van leren, werken en individuele begeleiding. Zij verdienen ondersteuning door middel van maatwerk! Jongeren komen bij ons in beeld via ouders, gemeenten, onderwijsinstellingen, organisaties voor gezins- en jeugdhulp, jongerenwerk, huis- en jeugdartsen en dergelijke. Tjoiz werkt in het kader van de Jeugdwet, WMO, Participatiewet en Leerplicht. Doelgroep | Jongeren 16 – 27 jaar: • Jongeren zonder startkwalificatie • Jongeren met een leer-/en of ontwikkelachterstand; • Jongeren met sociaal- emotionele problematiek; • Jongeren met persoonlijkheidsproblematiek (bijv. ADHD, ADD, PDD-NOS, ODD); • Jongeren met een licht verstandelijke beperking; • Jongeren met een hoog ontwikkelpotentieel (hoogbegaafdheid); • Jongeren die door omstandigheden en/of gebeurtenissen tijdelijk uit het onderwijs en/of sociale leven zijn gevallen en/of niet aan het werk zijn; • Jongeren uit een sociaal zwakke omgeving en/uit multi probleemgezinnen; • Jonge moeders; • Migranten jongeren die vanwege achtergrond, cultuur, vooroordelen etc de aansluiting met de maatschappij, het onderwijs en de arbeidsmarkt missen. Doelstellingen Ondersteuning Maatschappelijke Deelname, Onderwijs en Werk • Onbelaste deelname aan het dagelijkse leven; • Het volgen van onderwijs en het behalen van een erkend diploma, meestal in een combinatie van leren en werken (BBL variant); • Deelname aan regulier, betaald werk. Subdoelen • Wegnemen van sociaal- emotionele en mentale blokkades; • Wegnemen van praktische belemmeringen; • Ontwikkeling van eigenwaarde en zelfvertrouwen; • Ontwikkeling van relevante (werknemers)vaardigheden; • Ontwikkeling van kwaliteiten, eigenschappen en relevante competenties; • Aantoonbaar persoonlijke groei en zelfredzaamheid; • Deelname aan het sociale leven; • Inzetbaarheid voor duurzaam betaald werk; • Het volgen van een vervolgonderwijs; • Persoonlijke kwalitatieve doelen. Om doelstellingen te realiseren is het van belang dat de jongere persoonlijk groeit, zelfredzaam wordt bekwaam wordt, voldoende theoretische kennis krijgt en zich ontwikkelt tot een (beroeps)volwassen persoon. Voor een verantwoorde participatie in de maatschappij begeleiden wij de jongere onder andere in: Houding- en gedragsaspecten, omgangsvormen, zelfreflectie, leerbereidheid, sociale- en communicatieve vaardigheden, fysieke gezondheid, vitaliteit, verzorging, empathie, assertiviteit, representatie, integriteit, loyaliteit, samenwerken, respect, conflicthantering en dergelijke. Verder is er aandacht voor aspecten als: Methodisch werken, hygiënisch werken, veilig werken, kostenbewust werken, milieubewust werken, ergonomisch verantwoord werken.
Laatst bijgewerkt: 27-08-2020

Specificaties

KvK 53494385
AGB WMO 41417790
AGB Jeugd 41417790
Telefoonnummer 0402221110
Website  Website
Aantal werknemers
Gecontracteerde productcodes
 •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
 •   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
 •   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
 •   10A47 Werk (middel)
 •   10A50 Activering (middel)
 •   42A03 Vervoer Jeugd
 •   42A04 Vervoer Jeugd Rolstoel
 •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
 •   50J10 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (middel)
 •   50J11 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (zwaar)
 •   10W03 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit middel
 •   10W04 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Waalre (Heuvelstraat)
Heuvelstraat 5 a
5581VP Waalre
 Beschrijving
0402221110
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving