Trend Zorg Veldhoven B.V.
Trend Zorg Veldhoven B.V.
 Met verwijzing 
Productcodes 10A60, 15A03, 15A05 en 15W01
Locaties Valkenswaard en Veldhoven

Kerkhofstraat 21-14, 5554HG Valkenswaard

  040-2089290
  Bereikbaar: werkdagen

Trend Zorg Veldhoven B.V.

Uitgebreide omschrijving

Trend Zorg Veldhoven biedt begeleiding en ondersteuning aan cliënten die vanwege hun problematiek moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de autonomie staat hierbij centraal. Trend Zorg gaat uit van gelijkwaardigheid en heeft drie speerpunten:
Betrouwbaar, betrokken en transparant.

 • Betrouwbaar: Open en eerlijk in het nakomen van afspraken.
 • Betrokken: We helpen en ondersteunen je in je persoonlijk proces.
 • Transparant: We zijn duidelijk, inzichtelijk en toegankelijk door onze open communicatie.
  Wij achten het van groot belang om de mogelijkheden van ieder individu centraal te zetten. Omdat alle jongeren anders zijn werkt Trend Zorg vanuit een individuele visie en benadering. Alle jongeren behouden de regie en kracht over hun eigen leven. De kleinschaligheid van de geboden zorg ondersteund hierin omdat je persoonlijkheid telt.

Doel
Het doel van onze begeleiding is het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Ons motto daarbij is “gewoon waar kan en speciaal waar nodig”. Deze aanpak komt dan ook tot uiting in de manier van begeleiden en de communicatie met onze cliënten en andere (externe) belanghebbenden.

Visie
Trend Zorg voorziet de volgende trends en ontwikkelingen:

 • Cliënten willen zorg ontvangen binnen kleinschalig opgezette locaties;
 • Cliënten worden vanuit één loket geholpen en doorverwezen;
  Cliënten willen persoonlijk contact en wensen ondersteund te worden door vaste hulpverlenen die zich open en gelijkwaardig opstellen. Door kleinschalige zorg efficiënt en effectief aan te bieden is Trend Zorg voorbereid op de ontwikkelingen binnen de zorg. Hierdoor komt zij tegemoet aan de wensen van de cliënten. de regio’s: Veldhoven, Eindhoven. Trend Zorg waakt over de kwaliteit van haar dienstverlening zodat de cliënten centraal blijven staan.
  Daarnaast ondersteunt Trend Zorg in het contact met de doorverwijzer/ opdrachtgever en Trend Zorg streeft er dan ook naar korte lijnen te onderhouden met de opdrachtgevers.

Begeleidingsvormen
Trend Zorg biedt verschillende begeleidingsvormen aan cliënten vanaf 18 jaar:

 • Ambulante begeleiding;
 • Begeleid wonen waarbij de cliënt alleen- of samen woont, met 24 uur per dag bereikbaarheidsdienst
Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 59106859
AGB WMO 98102820
AGB Jeugd 98102820
Telefoonnummer 040-2089290
Website http://www.trendzorg-veldhoven.nl 
Aantal werknemers
0-10
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Huiselijke relaties en sociale contacten, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Zingeving, Wonen, Geld, Persoonlijke verzorging en Huishouden
Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Zorgsoorten Beschermd wonen (WMO)
Productcodes
 • 10A60 Ondersteuning zelfstandig leven - plus
 • 15A03 Ondersteuning wonen, outputgericht, midden exclusief wooncomponent
 • 15A05 Ondersteuning wonen, outputgericht, midden inclusief wooncomponent
 • 15W01 Ondersteuning wonen midden, ambulant, inclusief huisvesting
 • 0 meer...
 • 0 minder...

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Valkenswaard 
 Hoofdvestiging
Kantoor Trend Zorg Veldhoven
Kerkhofstraat 21-14, 5554HG Valkenswaard
Bereikbaar: werkdagen
Veldhoven 
 Nevenvestiging
Zorg locatie Trend Zorg Veldhoven
Dorpstraat 199, 5504HG Veldhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: