Trend Zorg Veldhoven B.V.
Trend Zorg Veldhoven B.V.
  Met verwijzing 
Productcodes 10A38, 10A39, 10A60, 15A03, 15A05 meer...
Locaties Valkenswaard en Veldhoven

Kerkhofstraat 21-14, 5554HG Valkenswaard

  040-2089290
  Bereikbaar: werkdagen

Trend Zorg Veldhoven B.V.

Trend Zorg Veldhoven biedt begeleiding en ondersteuning aan cliënten die vanwege hun problematiek moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de autonomie staat hierbij centraal. Trend Zorg gaat uit van gelijkwaardigheid en heeft drie speerpunten:
Betrouwbaar, betrokken en transparant.

 • Betrouwbaar: Open en eerlijk in het nakomen van afspraken.
 • Betrokken: We helpen en ondersteunen je in je persoonlijk proces.
 • Transparant: We zijn duidelijk, inzichtelijk en toegankelijk door onze open communicatie.
  Wij achten het van groot belang om de mogelijkheden van ieder individu centraal te zetten. Omdat alle jongeren anders zijn werkt Trend Zorg vanuit een individuele visie en benadering. Alle jongeren behouden de regie en kracht over hun eigen leven. De kleinschaligheid van de geboden zorg ondersteund hierin omdat je persoonlijkheid telt.

Doel
Het doel van onze begeleiding is het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Ons motto daarbij is “gewoon waar kan en speciaal waar nodig”. Deze aanpak komt dan ook tot uiting in de manier van begeleiden en de communicatie met onze cliënten en andere (externe) belanghebbenden.

Visie
Trend Zorg voorziet de volgende trends en ontwikkelingen:

 • Cliënten willen zorg ontvangen binnen kleinschalig opgezette locaties;
 • Cliënten worden vanuit één loket geholpen en doorverwezen;
  Cliënten willen persoonlijk contact en wensen ondersteund te worden door vaste hulpverlenen die zich open en gelijkwaardig opstellen. Door kleinschalige zorg efficiënt en effectief aan te bieden is Trend Zorg voorbereid op de ontwikkelingen binnen de zorg. Hierdoor komt zij tegemoet aan de wensen van de cliënten. de regio’s: Veldhoven, Eindhoven. Trend Zorg waakt over de kwaliteit van haar dienstverlening zodat de cliënten centraal blijven staan.
  Daarnaast ondersteunt Trend Zorg in het contact met de doorverwijzer/ opdrachtgever en Trend Zorg streeft er dan ook naar korte lijnen te onderhouden met de opdrachtgevers.

Begeleidingsvormen
Trend Zorg biedt verschillende begeleidingsvormen aan cliënten vanaf 18 jaar:

 • Ambulante begeleiding;
 • Begeleid wonen waarbij de cliënt alleen- of samen woont, met 24 uur per dag bereikbaarheidsdienst
Laatst bijgewerkt: 30-11-2020

Specificaties

KvK 59106859
AGB WMO 98102820
AGB Jeugd 98102820
Telefoonnummer 040-2089290
Website  www.trendzorg-veldhoven.nl 
Aantal werknemers
  10-100
Zorgsoorten Begeleiding volwassenen (WMO) en Beschermd wonen (WMO)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Huiselijke relaties en sociale contacten, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Zingeving, Huishouden, Wonen, Geld en Persoonlijke verzorging
Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Wachtlijst
  Tussen 1 en 2 weken
Gecontracteerde productcodes
 •   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
 •   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
 •   10A60 Ondersteuning zelfstandig leven - plus
 •   15A03 Ondersteuning wonen, outputgericht, midden exclusief wooncomponent
 •   15A05 Ondersteuning wonen, outputgericht, midden inclusief wooncomponent
 •   10W01 Zelfstandig leven 3 (extra)
 •   15W01 Ondersteuning wonen midden, ambulant, inclusief huisvesting
 •   10W03 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit middel
 •   10W04 Ondersteuning Zelfstandig Leven 5 – langdurige stabiliteit zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Valkenswaard 
  Hoofdvestiging
Kantoor Trend Zorg Veldhoven
Kerkhofstraat 21-14, 5554HG Valkenswaard
Bereikbaar: werkdagen
Veldhoven 
  Nevenvestiging
Zorg locatie Trend Zorg Veldhoven
Dorpstraat 199, 5504HG Veldhoven
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Ambulante begeleiding aan jong volwassenen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis
Zelfstandig leven 1 (middel)
Zelfstandig leven 1 (zwaar)
Ondersteuning wonen, outputgericht midden inclusief wooncomponent
Zelfstandig leven 3 (Extra)
Ondersteuning wonen midden, ambulant, inclusief huisvesting
Ondersteuning wonen, outputgericht, midden exclusief wooncomponent
Ondersteuning Zelfstandig leven 5 - langdurig stabiliteit zwaar
Ondersteuning Zelfstandig leven 5 - langdurig stabiliteit middel

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.