Vergelijk 938 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het aanbod in ondersteuning overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van WIJeindhoven. Nog niet alle organisaties en activiteiten staan op de website. Deze worden stapsgewijs ingevoerd. Mocht je ideeën hebben over verbetering van de website dan kun je een mail sturen naar steunwijzer@eindhoven.nl.

Informatie over 'ondersteuning'

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben, als dit nodig is, recht op passend onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die...

Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u - of uw kind - moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te...

Instanties die betrokken zijn bij het pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u met de volgende instanties te maken krijgen: Uw...

Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien respijtzorg -...

Kleinschalig wooninitiatief

In een kleinschalig woonproject wonen jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische...

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of om andere mensen te kunnen ontmoeten? Of geeft...

Hulpvraag verduidelijken

Het is belangrijk dat u de juiste zorg of ondersteuning krijgt. Daarom moet u goed weten wat u - of uw kind...

Woonzorgcentrum of serviceflat

Een woonzorgcentrum is een groep woningen voor ouderen. U kunt er ‘beschut’ wonen en begeleiding en...

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger kunt u bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp of...

Ideeën met en voor brussen

Er is allerlei informatie voor brussen te vinden. Bijvoorbeeld manieren voor brussen om elkaar te ontmoeten...
 • Dagbehandeling Autisme						in Eindhoven

  Dagbehandeling autisme

  juhutvuiwrtivjitjirjtiiko  okok ,kl lo ijio jiji o kkkokokjuhutvuiwrtivjitjirjtiiko  okok ,kl lo ijio jiji o kkkokokjuhutvuiwrtivjitjirjtiiko  okok ,kl lo ijio jiji o kkkokokjuhutvuiwrtivjitjirjtiiko  okok ,kl lo ijio...

 • Avondinloop /eetpunt						in Eindhoven

  Avondinloop /eetpunt

  Op de Willem Rosestraat is op maandag, woensdag en vrijdagavond een avondinloop. Dit is een eetpunt voor kwetsbare , eenzame mensen die behoefte hebben aan contact en voor mensen met een smalle beurs. Een maaltijd kost 3 euro. De...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • multidisciplinaire diagnostiek						in Zeist

  Multidisciplinaire diagnostiek

  Onderzoek door een of meer van de volgende professionals :kinderpsychiater, orthopedagoog/GZ-psycholoog, kinderarts, fysiotherapeut, logopedist/SI-therapeut, muziektherapeut, voedingskundige, kunstzinnig therapeut,...

 • Diagnostiek (& behandeling) ADHD 16+						in Weert

  Diagnostiek (& behandeling) adhd 16+

  Screening en diagnostiek van ADHD of ADD aan de hand van Diva vragenlijst en diagnose door psycholoog. Medicatie instellen als een diagnose blijkt door huisarts of een verpleegkundig specialist van Centiv. Therapie: individuele en...

 • Participatiewerk						in Eindhoven

  Participatiewerk

  Participatiewerk biedt mensen de kans om via vrijwillige inzet mee te doen aan de samenleving. Het is bedoeld als opstap naar volledig vrijwilligerswerk. In deze periode kunt u ervaren hoe waardevol het is om iets (voor anderen) te doen en...

 • Breintools voor jongeren						in Asten

  Breintools voor jongeren

  Je hebt je brein voor alles nodig. Je kunt gewoon niet zonder. Wil jij meer uit je brein halen? Wil...

 • Verpleging						in Eindhoven

  Verpleging

  U kunt hierbij denken aan wondzorg, toediening medicatie, injecteren, katheteriseren, zorg rondom diabetes, stomazorg, zwachtelen en dergelijke. Thuiszorg van Zorgmed is als een warme deken. Omdat wij in kleine teams werken en alle...

 • Outreachend straat team voor dak en thuislozen						in Eindhoven

  Outreachend straat team voor dak en thuislozen

  In de stad werken twee ervaringsdeskundigen die dagelijks op straat zijn om daklozen in de stad te ondersteunen. Hun taak is om mensen die op straat leven op te sporen , vindtplekken te bezoeken en contacten met mensen op te bouwen....

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Pleegzorg crisis						in Middelburg

  Pleegzorg crisis

  Kinderen die door kindproblematiek (ontwikkelings-, gedrags- e/o opvoedingsproblemen) e/o door gezinsomstandigheden gedurende korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Het betreft hier specifiek kinderen waarvan de veiligheid...

 • Gezinsondersteuning						in Eindhoven

  Gezinsondersteuning

  Onze gezinsondersteuning richt zich op gezinnen waar meerdere problemen tegelijk zijn. In deze gezinnen woont minimaal één thuiswonend kind, met een psychiatrische problematiek die een indicatie geeft voor behandeling. Daarnaast kan het...

 • Hulp bij het huishouden						in Eindhoven

  Hulp bij het huishouden

  Hierbij kunt u denken aan het schoonmaken van uw huis, ondersteuning van de maaltijdverzorging, boodschappen doen en dergelijke. Thuiszorg van Zorgmed is als een warme deken. Omdat wij in kleine teams werken en alle vormen van thuiszorg...

 • Verzorgingshuis verpleeghuis dagvoorziening						in Eindhoven

  Verzorgingshuis verpleeghuis dagvoorziening

  Antonius biedt mogelijkheden voor groepsverzorging en kortdurende opname. Voor veel ouderen in Acht is het Antonius een belangrijk ontmoetingscentrum. De zelfstandig wonende oudere die behoefte heeft aan sociale contacten of aan diensten en...

 • Individuele coaching						in Hapert

  Individuele coaching

  Coaching op het gebied van planning, structuur in dagactiviteiten (sport, hobby, werk, schooltaken,...). Wij bieden dit aan aan jongeren vanaf 12 jaar. Loop je vast, begin je te laat, heb je geen duidelijke aanpak en sta je open voor...

 • De Kidsclub						in Eindhoven

  De kidsclub

  De kidzclub is voor ouders en hun peuters. Het is een fijne, veilige en speelse omgeving waar de peuters worden voorbereid op de voorschool of peuterspeelzaal. Voor de ouders worden er maandelijks diverse voorlichtingen gehouden, zij kunnen...

 • Vrouwen in Kracht training						in Eindhoven

  Vrouwen in kracht training

  VROUW in KRACHT is een initiatief van vrouwen die er voor elkaar willen zijn. Wij geven elkaar steun bij de taken waarvoor we dagelijks staan. Ook werken we samen aan het verbeteren van onze sociale en economische positie. VROUW in...