Vergelijk 985 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het aanbod in ondersteuning overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van WIJeindhoven. Nog niet alle organisaties en activiteiten staan op de website. Deze worden stapsgewijs ingevoerd. Mocht je ideeën hebben over verbetering van de website dan kun je een mail sturen naar steunwijzer@eindhoven.nl.

Informatie over 'ondersteuning'

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben, als dit nodig is, recht op passend onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die...

Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u - of uw kind - moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te...

Instanties die betrokken zijn bij het pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u met de volgende instanties te maken krijgen: Uw...

Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien respijtzorg -...

Kleinschalig wooninitiatief

In een kleinschalig woonproject wonen jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische...

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of om andere mensen te kunnen ontmoeten? Of geeft...

Hulpvraag verduidelijken

Het is belangrijk dat u de juiste zorg of ondersteuning krijgt. Daarom moet u goed weten wat u - of uw kind...

Woonzorgcentrum of serviceflat

Een woonzorgcentrum is een groep woningen voor ouderen. U kunt er ‘beschut’ wonen en begeleiding en...

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger kunt u bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp of...

Ideeën met en voor brussen

Er is allerlei informatie voor brussen te vinden. Bijvoorbeeld manieren voor brussen om elkaar te ontmoeten...
 • Participatiewerk						in Eindhoven

  Participatiewerk

  Participatiewerk biedt mensen de kans om via vrijwillige inzet mee te doen aan de samenleving. Het is bedoeld als opstap naar volledig vrijwilligerswerk. In deze periode kunt u ervaren hoe waardevol het is om iets (voor anderen) te doen en...

 • Medische Heroïne Behandeling						in Eindhoven

  Medische heroïne behandeling

  Vanuit de Medische Heroïne Unit (MHU) krijgen maximaal 25 chronische heroïneverslaafden een behandeling met medicinale heroïne. Drie keer per dag komen deze cliënten naar de MHU om ter plekke deze medische heroïne te gebruiken. De...

 • Behandeling van ernstige, enkelvoudige, dyslexie						in Maarssen

  Behandeling van ernstige, enkelvoudige, dyslexie

  ZIEN in de klas is een betrouwbare aanbieder voor de behandeling van ernstige, enkelvoudige, dyslexie. Onze aanpak kenmerkt zich door vernieuwende behandelmethodes en goede samenwerking tussen school, ouder/kind en behandelaar....

 • Verpleging						in Eindhoven

  Verpleging

  U kunt hierbij denken aan wondzorg, toediening medicatie, injecteren, katheteriseren, zorg rondom diabetes, stomazorg, zwachtelen en dergelijke. Thuiszorg van Zorgmed is als een warme deken. Omdat wij in kleine teams werken en alle...

 • Rots & Water training - Op aanvraag						in Eindhoven

  Rots & water training - op aanvraag

  Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een...

 • Begeleiding van jongeren en volwassen met genderdysforie						in Eindhoven

  Begeleiding van jongeren en volwassen met genderdysforie

  Jeugd en relatie psychotherapie is gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren en volwassen met vermoedens van genderdysforie en werkt op dit gebied nauw samen met het Kennis en Zorgcentrum genderdysforie van het VUMC te Amsterdam, en...

 • Pleegzorg 24 uurs						in Middelburg

  Pleegzorg 24 uurs

  Kinderen die door kindproblematiek (ontwikkelings-, gedrags- e/o opvoedingsproblemen) e/o door gezinsomstandigheden gedurende korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen kunnen in een pleeggezin worden opgenomen. De jeugdige...

 • Jeugdbescherming						in Eindhoven

  Jeugdbescherming

  Coöperatie Jeugd Veilig Verder is een gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan justitiële jeugdbescherming, jeugdreclassering en preventieve jeugdbescherming, waarbij talentontwikkeling een belangrijke rol speelt. We richten...

 • jeugdhulp ambulant specialistisch						in Eindhoven

  Jeugdhulp ambulant specialistisch

  Naar gelang de hulpvraag vindt er onderzoek en (indien nodig) behandeling plaats. Mocht medicatie een oplossing bieden dan kan er een medicamenteus traject gestart worden.

 • Informatie/ inloopuren ervaringsdeskundigheid						in Eindhoven

  Informatie/ inloopuren ervaringsdeskundigheid

  De weg van herstel is een uitdagend, intensief en ook persoonlijk proces waarin jij je soms eenzaam en machteloos kunt voelen. Wij van Markieza willen jou laten ontdekken dat je niet de enige bent. En dat het mogelijk is om jouw leven weer...

 • Ontmoeting en Verbinding						in Eindhoven

  Ontmoeting en verbinding

  Iedereen moet mee kunnen doen! Dat betekent dat elke inwoner in de gelegenheid is om andere mensen te ontmoeten en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Voor sommige mensen gaat dat vanzelf, anderen hebben een opstapje of een steuntje...

 • Intensieve opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding - 50J06						in Oirschot

  Intensieve opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding - 50j06

  Intensieve ambulante begeleiding van jeugdige en het gezin. Ik kom bij het gezin thuis en kijk samen met de ouders welke problemen en spelen in het gezin, wat de ouders en de jeugdige zelf in huis hebben om deze op te lossen en wat er nog...

 • kortdurend verblijf						in Nistelrode

  Kortdurend verblijf

  Één of enkele momenten per maand verblijf je kortdurend op één van onze locaties, om even tot rust te komen, ter ondersteuning aan jouw hulpvragen of ter ontlasting van de thuissituatie.

 • Stoornis in het Autistisch Spectrum						in Oirschot

  Stoornis in het autistisch spectrum

  Wat doen we? We bieden psychologisch onderzoek, begeleiding en behandeling aan client en zijn ouders en de omgeving (school) Voor wie? Bij ons kunnen kinderen (vanaf 2 jaar), kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren en adolescenten...