Vergelijk 938 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het aanbod in ondersteuning overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van WIJeindhoven. Nog niet alle organisaties en activiteiten staan op de website. Deze worden stapsgewijs ingevoerd. Mocht je ideeën hebben over verbetering van de website dan kun je een mail sturen naar steunwijzer@eindhoven.nl.

Informatie over 'ondersteuning'

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben, als dit nodig is, recht op passend onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die...

Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u - of uw kind - moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te...

Instanties die betrokken zijn bij het pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u met de volgende instanties te maken krijgen: Uw...

Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien respijtzorg -...

Kleinschalig wooninitiatief

In een kleinschalig woonproject wonen jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische...

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of om andere mensen te kunnen ontmoeten? Of geeft...

Hulpvraag verduidelijken

Het is belangrijk dat u de juiste zorg of ondersteuning krijgt. Daarom moet u goed weten wat u - of uw kind...

Woonzorgcentrum of serviceflat

Een woonzorgcentrum is een groep woningen voor ouderen. U kunt er ‘beschut’ wonen en begeleiding en...

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger kunt u bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp of...

Ideeën met en voor brussen

Er is allerlei informatie voor brussen te vinden. Bijvoorbeeld manieren voor brussen om elkaar te ontmoeten...
 • BoodschappenMaatje						in Eindhoven

  Boodschappenmaatje

  Boodschappenmaatjes begeleiden mensen met een beperking bij het boodschappen doen. Daarnaast heeft het maatje een luisterend oor en signaleert eventuele problemen Voor wie: - Mensen die geïndiceerd zijn door een generalist van Wij...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Zelfhulpgroep Anonieme Overeters (AO)						in Eindhoven

  Zelfhulpgroep anonieme overeters (ao)

  De Anonieme Overeters is een zelfhulpgroep van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gezamenlijk probleem, namelijk dwangmatig omgaan met voedsel, op te lossen en anderen te helpen bij hun herstel. Dit...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Eindhoven Doet						in Eindhoven

  Eindhoven doet

  Eindhoven Doet is een online platform voor iedereen die zich belangeloos inzet voor de stad Eindhoven en/of haar inwoners of dit wil gaan doen. Op eindhovendoet is alles over vrijwilligerswerk en actief burgerschap bij elkaar gebracht. Je...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • samen koken samen praten						in Eindhoven

  Samen koken samen praten

  Hoe leuk is dat? Om samen met een aantal mensen een lekker gerecht te bereiden en dit samen te eten! Je leert weer nieuwe mensen te kennen en tegelijkertijd leer je ook weer een heerlijk recept! In een tijd waar mensen vaak nog weinig...

 • Ouderkamer op basischool de Schelp (SKPO)						in Eindhoven

  Ouderkamer op basischool de schelp (skpo)

  Een ouderkamer is een ruimte binnen de school waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Ze hebben hier de mogelijkheid om contact te leggen, vertrouwen te winnen, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie langzaam uit te bouwen. Dit is...

  Aangeboden in
  Woensel Zuidoost
 • Wervelend Woensel						in Eindhoven

  Wervelend woensel

  Buurt en wijkorganisaties in Woensel Noord zoals het Rode Kruis, Buurtpreventie Woenselse Heide, Wijkvereniging Blixembosch, Leefbaarheidsteam de Tempel en Bewonersplatform Woensel Noord hebben de handen ineen geslagen om een wijk...

  Aangeboden in
  Woensel Noordoost, Woensel Noord-Ontginning en Woensel Acht en Aanschot
 • Gezond leven & bewegen.						in Eindhoven

  Gezond leven & bewegen.

  Gezond leven & bewegen In een tijd als deze, waarin de alles zo snel gaat is er niets zo fijn om even een moment voor jezelf te hebben. Even gericht zijn op gezondheid en bewegen. Samen met een van onze vrijwilligers ga je bewegen op...

 • D13: buurtwerkplaats en ontmoeting						in Eindhoven

  D13: buurtwerkplaats en ontmoeting

  Bij de buurtwerkplaats kunnen (buurt)bewoners terecht om hun fiets te (laten) repareren en (kleine) meubels op te knappen. Er is ook nog ruimte voor andere creatieve ideeën. De buurtwerkplaats is open op dinsdag en donderdag van 10.00 -...

  Aangeboden in
  Strijp Oost
 • inloop spreek uur						in Eindhoven

  Inloop spreek uur

  Elke maandag en donderdag houden wij een inloop spreek uur. Mocht je vragen hebben rond om je administratie, financiën, opvoed vragen of welke vraag dan ook dan helpen wij je graag. elke maandag en donderdag van 13.00-15.00

 • begeleiding bij eetstoornissen							in Eindhoven

  Begeleiding bij eetstoornissen

  Ervaringsdeskundigen begeleiden je naar herstel van je eetstoornis. We organiseren wekelijkse zelfhulpgroepen en de groepen worden ingedeeld naar soort eetstoornis en naar leeftijd. Je bepaalt zelf aan welk probleem je wilt en durft te...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Schoolmaatschappelijk werk						in Eindhoven

  Schoolmaatschappelijk werk

  Schoolmaatschappelijk werk (SMW) vind je op MBO, op voortgezet onderwijs én op basisscholen. Wij zijn er voor joú, maar ook voor je ouders en je school. Wil je graag wat beter kunnen omgaan met anderen? Zoals je docenten,...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • ontmoeting, sociale contacten						in Eindhoven

  Ontmoeting, sociale contacten

  Stichting #Awesome kledingruilatelier is voor mensen uit de buurt een ontmoetingsplaats. Op verzoek van buurtbewoners (met name van de zogenaamde St. Josefflat) is onze locatie een ontmoetingsplaats geworden waar wekelijks een kopje koffie...

  Aangeboden in
  Tongelre / Centrum
 • KIDS+ programma						in Eindhoven

  Kids+ programma

  Kids+ is een buitenschools programma voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar die wonen in Woensel-West. Het is een onderdeel van de totale aanpak “kansen voor kinderen Woensel-west”. Het programma steunt op drie pijlers:...

  Aangeboden in
  Woensel Zuidwest
 • Inloopmomenten, thema avonden en lotgenotencontact						in Eindhoven

  Inloopmomenten, thema avonden en lotgenotencontact

  Inloopmomenten zijn er op woensdag van 09:30 tot 11:30 uur. Tevens hebben wij regelmatig thema avonden met telkens een interessant onderwerp Ook is er lotgenotencontact Voor alle data en nadere informatie kijkt u op onze website.

  Aangeboden in
  Gestel