Vergelijk 985 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het aanbod in ondersteuning overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van WIJeindhoven. Nog niet alle organisaties en activiteiten staan op de website. Deze worden stapsgewijs ingevoerd. Mocht je ideeën hebben over verbetering van de website dan kun je een mail sturen naar steunwijzer@eindhoven.nl.

Informatie over 'ondersteuning'

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben, als dit nodig is, recht op passend onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die...

Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u - of uw kind - moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te...

Instanties die betrokken zijn bij het pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u met de volgende instanties te maken krijgen: Uw...

Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien respijtzorg -...

Kleinschalig wooninitiatief

In een kleinschalig woonproject wonen jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische...

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of om andere mensen te kunnen ontmoeten? Of geeft...

Hulpvraag verduidelijken

Het is belangrijk dat u de juiste zorg of ondersteuning krijgt. Daarom moet u goed weten wat u - of uw kind...

Woonzorgcentrum of serviceflat

Een woonzorgcentrum is een groep woningen voor ouderen. U kunt er ‘beschut’ wonen en begeleiding en...

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger kunt u bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp of...

Ideeën met en voor brussen

Er is allerlei informatie voor brussen te vinden. Bijvoorbeeld manieren voor brussen om elkaar te ontmoeten...
 • Intramurale zorg (beschermd wonen)						in Eindhoven

  Intramurale zorg (beschermd wonen)

  Met verwijzing

  Doel - Intramurale zorg voor Wmo cliënten met een verstandelijke beperking. Doelgroep - Mensen met een verstandelijke beperking die vanwege hun beperking en mogelijk bijkomende problematiek niet in staat zijn zelfstandig (met...

 • huishoudelijke hulp						in Schiedam

  Huishoudelijke hulp

  Met verwijzing

  Axxicom is de landelijke aanbieder van huishoudelijke hulp. Bent u op zoek naar een betrouwbare thuishulp? Wij zijn er voor mensen die niet meer zelfstandig in staat zijn de regie over het huishouden te voeren. Wij zijn als aanbieder van...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • OpMaat Brabant						in Tilburg

  Opmaat brabant

  Met verwijzing

  Amarant ondersteunt je bij het vinden en behouden van een baan. Omdat jij uniek bent en jouw eigen talenten hebt ga jij samen met een jobcoach op zoek naar precies de juiste job voor jou. Met Opmaat Brabant maak jij een goede start. Of het...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  10A53
 • Dyslexie: onderzoek en behandeling						in Eindhoven

  Dyslexie: onderzoek en behandeling

  Met verwijzing

  Wanneer er vermoedens zijn van dyslexie, kunnen ouders hun kind in samenspraak met school aanmelden bij Marant. Wij voeren een inhoudelijke screening uit, waarmee we nagaan of een kind in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek. Voor dit...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45A17
 • Multisysteem Therapie						in Waalwijk

  Multisysteem therapie

  Met verwijzing

  MST is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag. Voorbeelden hiervan zijn het niet luisteren naar ouders, politiecontact, spijbelen, drugs- of drankgebruik en het tonen van...

  Productcode
  45J10
 • Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Werk (zwaar 3) dagbesteding						in Eindhoven

  Ondersteuning maatschappelijke deelname en werk (zwaar 3) dagbesteding

  Met verwijzing

  Voor cliënten die door de aard van hun beperking of vraagstukken niet kunnen deelnemen aan gewoon of begeleid werk en geen gebruik kunnen maken van dagbesteding die toegankelijk is voor iedereen (sociale basis). Een maatwerkvoorziening...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • diagnostiek						in Heeze

  Diagnostiek

  Met verwijzing

  Het kan zijn dat er vermoedens zijn dat er iets aan de hand is binne het gezin om met kind. Om de aard en ernst goed te kunnen bepalen is er een goede analyse nodig van het kind en of het gezin of directe omgeving. Aan...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J14
 • Functional Family Therapy (FFT)						in Den Bosch

  Functional family therapy (fft)

  Met verwijzing

  Een FFT- behandeling richt zich op gezinnen, waarvan een jongere ernstig problematisch gedrag vertoont. In sommige gevallen komt een jongere in aanraking met justitie of dreigt dit te gebeuren. Het kan gaan om jongeren die...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J06
 • Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie							in Valkenswaard

  Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

  Met verwijzing

  Als uw kind, ondanks intensieve zorg van de school, ernstige problemen blijft houden met lezen en spellen, kunt u uw kind aanmelden bij Affect voor onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). De school stuurt het...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45A17
 • ambulante begeleiding (jong-) volwassenen - 10A38						in Oirschot

  Ambulante begeleiding (jong-) volwassenen - 10a38

  Met verwijzing

  De ambulante begeleiding richt zich op (jong-)volwassenen die problemen ervaren in het zelfstandig vorm geven van hun leven en (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om hier weer grip op te krijgen.

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  10A38
 • Polikliniek Seksuologie; De La Salle						in Boxtel

  Polikliniek seksuologie; de la salle

  Met verwijzing

  De polikliniek seksuologie is voor jongeren (met verstandelijke beperkingen) en hun ouders, die vragen en/of problemen hebben op het gebied van seksualiteit. Naast telefonische spreekuren biedt de polikliniek observatie, diagnostiek en...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Begeleiding Individueel						in Eindhoven

  Begeleiding individueel

  Met verwijzing

  Individuele begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid in uw thuissituatie te compenseren, ondersteunen of vergroten. Dit kan activerend of ondersteunend zijn. Denk hierbij aan zaken als plannen van activiteiten, regelen en...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Intensieve dagbehandeling						in Eindhoven

  Intensieve dagbehandeling

  Met verwijzing

  Intensieve dagbehandeling is een deeltijdbehandeling voor schoolgaande en niet schoolgaande jongeren tussen 12 en 18 jaar, die als gevolg van opgroei- en opvoedingsproblemen vastlopen op verschillende gebieden, bijvoorbeeld thuis, op...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J13
 • Ondersteuning maatschappelijk deelname en werk (zwaar)						in Helmond

  Ondersteuning maatschappelijk deelname en werk (zwaar)

  Met verwijzing

  Jobcoaching. Maatwerk gericht op Re-integratie. Samen met onze geregistreerde jobcoaches wordt een uitgebreid en sterk gestructureerd stappenplan gemaakt waarbij de kans op het vinden van een baan zo groot mogelijk is. Bij iedere...

  Aangeboden in
  Alle wijken