Vergelijk 938 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het aanbod in ondersteuning overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van WIJeindhoven. Nog niet alle organisaties en activiteiten staan op de website. Deze worden stapsgewijs ingevoerd. Mocht je ideeën hebben over verbetering van de website dan kun je een mail sturen naar steunwijzer@eindhoven.nl.

Informatie over 'ondersteuning'

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben, als dit nodig is, recht op passend onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die...

Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u - of uw kind - moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te...

Instanties die betrokken zijn bij het pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u met de volgende instanties te maken krijgen: Uw...

Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien respijtzorg -...

Kleinschalig wooninitiatief

In een kleinschalig woonproject wonen jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische...

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of om andere mensen te kunnen ontmoeten? Of geeft...

Hulpvraag verduidelijken

Het is belangrijk dat u de juiste zorg of ondersteuning krijgt. Daarom moet u goed weten wat u - of uw kind...

Woonzorgcentrum of serviceflat

Een woonzorgcentrum is een groep woningen voor ouderen. U kunt er ‘beschut’ wonen en begeleiding en...

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger kunt u bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp of...

Ideeën met en voor brussen

Er is allerlei informatie voor brussen te vinden. Bijvoorbeeld manieren voor brussen om elkaar te ontmoeten...
 • jeugdhulp ambulant specialistisch						in Eindhoven

  Jeugdhulp ambulant specialistisch

  Naar gelang de hulpvraag vindt er onderzoek en (indien nodig) behandeling plaats. Mocht medicatie een oplossing bieden dan kan er een medicamenteus traject gestart worden.

 • psychomotorische kindertherapie							in Waalwijk

  Psychomotorische kindertherapie

  Kindertherapie Brabant richt zich op kinderen en jeugdigen die vastlopen of stagneren in hun sociaal, emotionele ontwikkeling. De praktijk heeft veel ervaring in de ontwikkeling en begeleiding van kinderen met...

 • Individuele begeleiding school						in Asten

  Individuele begeleiding school

  Soms hebben kinderen te maken met situaties of problemen waar ouders of leerkrachten om uiteenlopende redenen geen grip op kunnen krijgen. Het kind heeft last van (faal)angst, wordt gepest, heeft verdriet, heeft geen vriendjes, ervaart...

 • zelfstandig leven individueel (code 50j08)						in Eindhoven

  Zelfstandig leven individueel (code 50j08)

  We hebben een wekelijkse sessie met het gezin of individu. De sessies duren gemiddeld 1,5 uur. Vaak zien we dat er na verloop van tijd meer tijd tussen de sessies gaat zitten.  Je...

 • Oudergroep Geweldloos Verzet/Nieuwe autoriteit 45A18						in Eindhoven

  Oudergroep geweldloos verzet/nieuwe autoriteit 45a18

  Voor wie? Deze groepen zijn bedoeld voor ouders en opvoeders die zich machteloos voelen in de opvoeding van hun kind. Voorbeelden van gedrag van uw kind waar we mee aan de slag kunnen zijn: Agressie, roepen en schreeuwen, niet naar...

 • Intensieve opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding - 50J06						in Oirschot

  Intensieve opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding - 50j06

  Intensieve ambulante begeleiding van jeugdige en het gezin. Ik kom bij het gezin thuis en kijk samen met de ouders welke problemen en spelen in het gezin, wat de ouders en de jeugdige zelf in huis hebben om deze op te lossen en wat er nog...

 • Mindfulness voor kinderen						in Asten

  Mindfulness voor kinderen

  Als kind beleef je elke dag nieuwe ervaringen en uitdagingen. Naar school gaan, nieuwe dingen leren, spelen met vriendjes en hobby’s vragen veel aandacht. Soms kan het lastig zijn om dit allemaal te verwerken. Mindfulness geeft...

 • kiezen voor Jezelf						in Eindhoven

  Kiezen voor jezelf

  Wil je graag betaald werk, maar zorg je ook voor je kinderen? Weet je niet zo goed wat je zou willen of kunnen doen? Vind je het lastig om dit met je familie te bespreken? Wil je tips om meer geld over te houden? Wat gaan we doen? Je...

 • Dyslexie, diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie						in Eindhoven

  Dyslexie, diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

  Wanneer de resultaten voor lezen en spelling bij kind achterblijven bij de verwachting en extra hulp niet tot de gewenste vooruitgang leidt, kan er sprake zijn van dyslexie. ECLG is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en biedt...

 • laagdrempelige dagbesteding						in Eindhoven

  Laagdrempelige dagbesteding

  Deze laagdrempelige dagbesteding is voor dak en thuislozen die nog geen vorm van dagbesteding doen. Dit kunnen mensen zijn die recent dakloos zijn geworden of daklozen die weigeren mee te werken aan een traject. Deze laagdrempelige vorm van...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Vertrouwenspersoon Nieuwkomers						in Eindhoven

  Vertrouwenspersoon nieuwkomers

  Er is vaak hulp nodig op verschillende vlakken. De vertrouwenspersoon en vrijwilliger gaan mee naar de woning en naar de gemeente. Daarnaast is er een groep vrijwilligers die de nieuwkomer helpt bij het inrichten van het huis, het ordenen...

 • Medische Heroïne Behandeling						in Eindhoven

  Medische heroïne behandeling

  Vanuit de Medische Heroïne Unit (MHU) krijgen maximaal 25 chronische heroïneverslaafden een behandeling met medicinale heroïne. Drie keer per dag komen deze cliënten naar de MHU om ter plekke deze medische heroïne te gebruiken. De...

 • Begeleiding van jongeren en volwassen met genderdysforie						in Eindhoven

  Begeleiding van jongeren en volwassen met genderdysforie

  Jeugd en relatie psychotherapie is gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren en volwassen met vermoedens van genderdysforie en werkt op dit gebied nauw samen met het Kennis en Zorgcentrum genderdysforie van het VUMC te Amsterdam, en...

 • Coaching in een groep						in Hapert

  Coaching in een groep

  Groeps coaching op het gebied van planning, structuur in dagactiviteiten (sport, hobby, werk, schooltaken,...). Wekelijks 2 vaste momenten waarin je gecoacht wordt. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen bij ons terecht. Loop je vast, begin je te...