Vergelijk 985 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het aanbod in ondersteuning overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van WIJeindhoven. Nog niet alle organisaties en activiteiten staan op de website. Deze worden stapsgewijs ingevoerd. Mocht je ideeën hebben over verbetering van de website dan kun je een mail sturen naar steunwijzer@eindhoven.nl.

Informatie over 'ondersteuning'

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben, als dit nodig is, recht op passend onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die...

Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u - of uw kind - moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te...

Instanties die betrokken zijn bij het pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u met de volgende instanties te maken krijgen: Uw...

Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien respijtzorg -...

Kleinschalig wooninitiatief

In een kleinschalig woonproject wonen jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische...

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of om andere mensen te kunnen ontmoeten? Of geeft...

Hulpvraag verduidelijken

Het is belangrijk dat u de juiste zorg of ondersteuning krijgt. Daarom moet u goed weten wat u - of uw kind...

Woonzorgcentrum of serviceflat

Een woonzorgcentrum is een groep woningen voor ouderen. U kunt er ‘beschut’ wonen en begeleiding en...

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger kunt u bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp of...

Ideeën met en voor brussen

Er is allerlei informatie voor brussen te vinden. Bijvoorbeeld manieren voor brussen om elkaar te ontmoeten...
 • Creatieve daginvulling voor mensen met een maatschappelijke afstand						in Eindhoven

  Creatieve daginvulling voor mensen met een maatschappelijke afstand

  Wij bieden in het wijkcentrum een werkgerelateerde daginvulling aan, voor mensen met een arbeids- of maatschappelijke afstand (deze mensen noemen wij monitoren). De rede voor de arbeids of maatschappelijke afstand is zeer divers. Zij komen...

  Aangeboden in
  Strijp Oost
 • Zelfhulpgroep Anonieme Alcoholisten (AA)						in Eindhoven

  Zelfhulpgroep anonieme alcoholisten (aa)

  De AA wil mannen en vrouwen die het verlangen hebben te stoppen met het drinken van alcohol ondersteunen en hen helpen bij het opbouwen van een nuchter leven. Centraal staan de groepsavonden waar, aan de hand van het wereldwijd toegepaste...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • RESPIJTZORG / KORTDURENDE ZORG MET VERBLIJF						in Eindhoven

  Respijtzorg / kortdurende zorg met verblijf

  Mantelzorgers leveren een enorme prestatie. Men zorgt dagelijks voor bijvoorbeeld uw partner, vader of moeder. Elke dag weer, ook in het weekend. Om op adem te laten komen biedt Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven: respijtzorg....

  Aangeboden in
  Woensel Zuidoost, Woensel Noordoost, Woensel Zuidwest, Gestel, Stratum meer...
 • Workshop 'Gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolgen' voor mantelzorgers						in Eindhoven

  Workshop 'gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolgen' voor mantelzorgers

  Bij ieder mens speelt mee dat gedachtes en gevoelens over een bepaalde gebeurtenis hun gedrag beïnvloeden. Dat kan extra opgaan voor mantelzorgers die vaak in een situatie rollen waar zij geen bewuste keuze voor gemaakt hebben. Deze...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • schuldhulp maatje						in Eindhoven

  Schuldhulp maatje

  Schuldhulpmaatje helpt! Voorkom dat het erger wordt en vraag zo snel mogelijk hulp. Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt je graag weer op weg met je geldzaken. Dan krijg je weer rust. En de hulp is gratis.

 • Zelfhulpgroep Depressie						in Eindhoven

  Zelfhulpgroep depressie

  De groep is er om mensen met een depressie een luisterend oor te bieden zodat het makkelijker wordt om met een depressie om te gaan. Het geven van herkenning, erkenning en steun aan elkaar kan dat proces op gang brengen. De Zelfhulpgroep...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Zelfhulpgroep Autisme						in Eindhoven

  Zelfhulpgroep autisme

  De groep bestaat uit vaste leden die elk een vorm van autisme hebben en contact zoeken met lotgenoten. Het doel van deze groep is meer kennis, herstel en weerbaarheid voor bepaalde problematiek op gebied van autisme door: - vergroten en/of...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Vreemdelingen Informatie Punt (VIP)						in Eindhoven

  Vreemdelingen informatie punt (vip)

  Het Vreemdelingen Informatiepunt (Vip) is een onafhankelijk informatie-/adviespunt. Het biedt vreemdelingen van binnen en buiten de Europese Unie informatie en advies op het gebied van Regulier verblijfsrecht.

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Nood- en crisisbedden						in Eindhoven

  Nood- en crisisbedden

  In sommige situaties is directe en spoedeisende hulp nodig. In die gevallen zijn er nood- en crisisbedden beschikbaar. Bij een noodbed wordt een slaapplek en een maaltijd geregeld en kan gebruik gemaakt worden van een douchegelegenheid. Als...

 • KDET Klankbordgroep Dak en Thuislozen						in Eindhoven

  Kdet klankbordgroep dak en thuislozen

  KDET is een belangenplatform van en door dak en thuislozen. Ze werken als straatambassadeurs,: Heb je een vraag als je dakloos bent of wil je iets melden over wat je hebt meegemaakt dan kun je bij ons terecht . Ze weten de weg naar de...

  Aangeboden in
  Woensel Noordoost, Woensel Noord-Ontginning, Woensel Acht en Aanschot, Woensel Zuidwest, Gestel meer...
 • Zelfhulpgroep De Vrijdaggroep						in Eindhoven

  Zelfhulpgroep de vrijdaggroep

  De vrijdaggroep is een contactgroep van en voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Educatieve en recreatieve activiteiten zijn het middel om te komen tot een goed lotgenotencontact. Door samen bezig te zijn ontstaan er gesprekken...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Creatieve koffie, bijeenkomsten voor mantelzorgers						in Eindhoven

  Creatieve koffie, bijeenkomsten voor mantelzorgers

  De formule van Creatieve Koffie is: gezellig werken aan een creatieve activiteit met tijd voor een kopje koffie of thee. De drempel is laag, je hoeft niets te kunnen. Je ontmoet andere mantelzorgers en aan het eind van de bijeenkomst ga je...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • begeleiding bij eetstoornissen							in Eindhoven

  Begeleiding bij eetstoornissen

  Ervaringsdeskundigen begeleiden je naar herstel van je eetstoornis. We organiseren wekelijkse zelfhulpgroepen en de groepen worden ingedeeld naar soort eetstoornis en naar leeftijd. Je bepaalt zelf aan welk probleem je wilt en durft te...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • BuddyMaatje						in Eindhoven

  Buddymaatje

  BuddyMaatjes geven intensieve steun aan mensen met een zeer ernstige of levensbedreigende ziekte Voor wie: Mensen met of herstellende van een levensbedreigende of ernstige ziekte zoals, kanker, HIV, progressieve spierziekten enz. die...

  Aangeboden in
  Alle wijken