Stichting Pluryn Groep
Locatie:
Eindhoven bekijk op kaart

Stichting Pluryn Groep

Pluryn/ Intermetzo


Wij gaan uit van de eigen kracht en wensen van de mens. Wij inspireren jongeren en (jong) volwassenen met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Dit bij alle facetten van het dagelijks leven.

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Ook met een beperking of als de problematiek complex is. Pluryn helpt bij het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. We staan open voor iedereen en voor alle zorgvragen. Daarbij werken we samen met anderen om duurzame resultaten te behalen. Het individuele doel van de cliënt is leidend.

In ons werk gaan we een respectvolle relatie aan met mensen. Het vertrekpunt daarbij is dat een ieder zoveel mogelijk zelf vorm geeft aan zijn of haar leven. De kracht komt daarbij uit de mens zelf. Wij ondersteunen daarbij: sterker in de samenleving. Powered by Pluryn.

  

Heimdal:

kinderdienstencentrum Heimdal in Eindhoven is er voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 21 jaar. Het gaat om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende problematieken zoals bijvoorbeeld autisme.

De kinderen en jongeren verblijven in groepen van maximaal acht kinderen. Elke groep heeft twee begeleiders/ ondersteuners die het kind helpen zijn unieke mogelijkheden te ontdekken en de volgende stap in ontwikkeling te maken. Zorg wordt aangeboden, vanuit de antroposofische visie, centraal staat hierbij het aanspreken van het kind als geheel. Daarbij wordt uitgegaan van de gezonde (geestelijke) kern van het kind.  De individuele behandellijn komt tot stand op basis van een jaarlijkse ontwikkelingsbespreking met ouders, gedragsdeskundige, groepsleiding en betrokken therapeuten. Jonge kinderen komen binnen met een jeugdzorg indicatie vanuit de gemeente. De meeste oudere kinderen (8+) worden gefinancierd vanuit de WLZ.

 

Logeerhuis Roskam

Een logeerhuis voor kinderen en jongeren tot ongeveer 23 jaar die bijzondere zorg nodig hebben. Zorg die zwaar kan drukken op de schouders van ouders en andere gezinsleden. Het logeerhuis biedt plek aan acht kinderen per nacht. Elke nacht is er een medewerker aanwezig om de gevraagde zorg terplekke te kunnen leveren.

Het dagprogramma is leuk en ontspannend en biedt zowel gezamenlijke als individuele activiteiten binnen een huiselijk en professioneel pedagogisch klimaat. De wensen en mogelijkheden van de kinderen vormen hierbij het uitgangspunt.

Ambulant team Novae

De Ambulante dienstverlening wordt geboden door Novae. Novae biedt als ambulante dienstverlening begeleiding en behandeling binnen de thuissituatie van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 21 jaar met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Zij ondersteunen bij dagelijkse hulp-/zorgvragen, maar bijvoorbeeld ook bij opvoedingsvragen of het ‘een plek geven’ van het hebben van een kind met een beperking.

Novae bestaat uit een team van ambulante begeleiders die vanuit het kinderdienstencentrum kunnen worden ingezet in gezinnen binnen de regio Eindhoven en daarbuiten.

 


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Ergotherapie, Fysiotherapie, Jeugdzorg en Verstandelijk gehandicaptenzorg
Bedient Noord-Brabant
Gecontracteerde productcodes:
Productcodes
 • 50J04: Zelfstandig leven Jeugd (middel)
 • 50J05: Zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar)
 • 50J06: Zelfstandig leven Jeugd (zwaar)
 • 50J07: Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar)
 • 50J08: Zelfstandig leven Jeugd - individueel
 • 43J11: Logeren Jeugd
 • 45J02: Jeugdhulp ambulant regulier (middel)
 • 45J03: Jeugdhulp ambulant regulier (zwaar)
 • 45J04: Jeugdhulp ambulant specialistisch (licht)
 • 45J05: Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) A
 • 45J06: Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) B
 • 45J07: Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) C
 • 45J08: Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) A
 • 45J09: Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) B
 • 45J10: Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) C
 • 45J12: Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (middel)
 • 45J13: Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (zwaar)

Locaties

Diensten van Stichting Pluryn Groep zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven
Sterrenlaan 14
5631KA  Eindhoven
 Beschrijving
0880016933
Bereikbaar: werkdagen

Sterrenlaan 14
5631KA 

Eindhoven

  Beschrijving
 Website
0880016933
Bereikbaar: werkdagen


Meer locaties