Vergelijk 39 organisaties

Hier vergelijk je eenvoudig de organisaties in jouw omgeving.

 • Woonzorg Eindhoven						in Eindhoven

  Woonzorg Eindhoven in Eindhoven

  Met verwijzing 

  We hebben weer volop plekjes beschikbaar voor enthousiaste jongeren die een groei willen maken in hun zelfstandigheid!!

  Productcodes:
  10A60, 15A05, 10A38 en 10A39
  Vestigingen:
  25
 • Stichting Vitalis WoonZorg Groep						in Eindhoven

  Stichting Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven

  Met verwijzing  Zonder verwijzing

  In Eindhoven heeft Vitalis drie verpleeghuizen, twee revalidatiecentra en zeventien woonvormen waar zij ouderen verschillende vormen van huisvesting, welzijn, thuiszorg, verzorging en verpleging aanbiedt.

  Productcodes:
  15A07, 07A03, 10A39, 04W04 en 10A38
  Vestigingen:
  20
 • Zorgokee						in Eindhoven

  Zorgokee in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Zorgokee biedt gespecialiseerde begeleiding (in groepsverband en individueel), kortdurend verblijf/logeeropvang en Beschermd Wonen aan kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, gedrag- en/of psychiatrische problemen.

  Productcodes:
  43J11
  Vestigingen:
  10
 • Neos						in Eindhoven

  Neos in Eindhoven

  Met verwijzing  Zonder verwijzing

  Neos biedt maatschappelijke (crisis)opvang, beschermd wonen en herstelgerichte begeleiding voor mensen die dakloos of thuisloos zijn of dreigen te worden. Het gaat om volwassenen, jongeren, gezinnen en slachtoffers van huiselijk geweld.

  Productcodes:
  16A05, 15A05, 10A39, 43B03, 10A53...
  Vestigingen:
  9
 • Zorgverlening PGZ						in Eindhoven

  Zorgverlening PGZ in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Zorgverlening PGZ biedt zorg en ondersteuning aan (jong) volwassenen en kinderen met ASS, ADHD, angststoornis, gedragsstoornis, overige psychiatrische problematiek en/of licht verstandelijke beperking in Limburg en Brabant.

  Productcodes:
  43J38, 50J05, 45J06, 45J05 en 45J14
  Vestigingen:
  7
 • SWZ						in Eindhoven

  SWZ in Eindhoven

  Met verwijzing 

  SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking, (ernstig) meervoudige beperking (EMB) en mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij

  Productcodes:
  10A38, 10A39, 42A04, 45A08, 45J02...
  Vestigingen:
  6
 • Acuut Zorggroep B.V.						in Eindhoven

  Acuut Zorggroep B.V. in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Acuut Woonbegeleiding biedt begeleiding in diverse vormen aan (jong) volwassenen met een ontwikkelingsstoornis of beperking. Wij begeleiden en ondersteunen cliënten naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid in al 43 Gemeenten.

  Vestigingen:
  4
 • Leger des Heils Limburg-Brabant						in Eindhoven

  Leger des Heils Limburg-Brabant in Eindhoven

  Met verwijzing  Zonder verwijzing

  Iedereen doet ertoe! Iedereen is waardevol, iedereen mag erbij horen! Het Leger des Heils is daar waar de waardigheid van mensen wordt aangetast en mensen er niet bij mogen horen. Het gaat om mensen die sociaal uitgesloten raken.

  Productcodes:
  15A07, 15A05 en 10A39...
  Vestigingen:
  3
 • I Am One						in Eindhoven

  I Am One in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Wij begeleiden mensen vanaf 18 jaar met gedrag, verslaving, psychiatrische en verstandelijke problematiek naar een toekomst met meer perspectief. Wij bieden ambulante begeleiding, dagbesteding en (beschermd) / begeleid wonen.

  Productcodes:
  10A38, 10A39, 10A53, 10A50 en 07A03
  Vestigingen:
  3
 • JADOS (Stumass, Capito Wonen,IVA)						in Eindhoven

  JADOS (Stumass, Capito Wonen,IVA) in Eindhoven

  Met verwijzing 

  JADOS is de overkoepelende stichting van Stumass (studeren en wonen voor hbo- en wo studenten met autisme), Capito Wonen (studeren en wonen voor mbo-ers met autisme) en IVA (wonen en jobcoaching voor werkende en werkzoekenden met autisme).

  Productcodes:
  10A38, 10A60, 10A47, 10A50 en 10A39...
  Vestigingen:
  2
 • Thuiszorg Samen Verder BV						in Eindhoven

  Thuiszorg Samen Verder BV in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Thuiszorg Samen Verder BV biedt verpleging, verzorging, begeleiding, beschermd wonen en huishoudelijke zorg.

  Vestigingen:
  2
 • Futuris Zorg en Werk Eindhoven						in Eindhoven

  Futuris Zorg en Werk Eindhoven in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Futuris Zorg & Werk ondersteunt (jong)volwassenen met ASS, LvG of andere psychische klachten, door middel van de best mogelijke integrale begeleiding om zodoende te groeien naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

  Productcodes:
  10A60
  Vestigingen:
  1
 • Stichting Zorggroep Sint Maarten						in Eindhoven

  Stichting Zorggroep Sint Maarten in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Woonzorgcentrum Antonius ligt in de kern van het voormalige kerkdorp Acht (gemeente Eindhoven). Antonius is onderdeel van Zorggroep Sint Maarten.

  Vestigingen:
  1
 • GGzE Kind en Jeugd						in Eindhoven

  GGzE Kind en Jeugd in Eindhoven

  Met verwijzing 

  GGzE Kind en Jeugd biedt ambulante en klinische hulp aan kinderen en jongeren (0 tot 23 jaar) met psychiatrische problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn en aan hun ouders of andere opvoeders.

  Vestigingen:
  1
 • Nieuwe Start Woonzorg						in Eindhoven

  Nieuwe Start Woonzorg in Eindhoven

  Met verwijzing 

  Nieuwe start Woonzorg biedt (woon)begeleiding aan mensen van 17 tot 30 jaar, die door gedrags-en/of psychische/ psychiatrische problematiek ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven.

  Productcodes:
  15A05, 10A39, 10A60, 15A03 en 10A38...
  Vestigingen:
  1